עזון עתמה, יום ב' 6.2.12, בוקר

צופות: 
דפנה ש., נינה ס. (מדווחת)
06/02/2012
|
בוקר

הילד המוכר קפה בוקר בוקר נמצא במחסום כרגיל, הוא מאוד אינטליגנטי ומדבר עברית נחמד מאוד. אומר שלמד במחסום. יותר מאוחר הלך וחזר בדרך לבית הספר.

06:35 הקור מקפיא. הפלסטינים שכבר מחכים בחוץ מלאים תלונות על שהגיעו ב 3 בבוקר ורק עכשו עברו והכול לוקח המון זמן. יש כ 60 איש בתור, 2 עמדות בדיקה בלבד ומאוד צפוף בתור, אולי כדי להתחמם.

מכונית פלסטינית מגיעה מהצד הישראלי, לא ברור מאין הגיעה, אולי היא שייכת למי שגר בבתים ממול למחסום בצד "הישראלי" של הגדר. המעבר באופן אישי מהיר אך הכמות הגדולה של האנשים הצריכים לעבור גדולה וראוי היה שתהיינה עוד עמדות בדיקה. החייל אומר שהם מוסיפים עמדת בדיקה כאשר יורד גשם, אז למה לא יום יום? עם 2 בודקים , כמה שלא יהיו מהירים עומדים המון זמן בתור. תזמנו אדם וזה לקח מרגע ההגעה עד למעבר 50 דקות. וזה עכשו כשתור כבר לא כל כך גדול כי בבוקר הרבה יותר אנשים מצטופפים מדאגה שלא יצליחו לעבור בזמן. התור לא מתקצר כי כל הזמן נוספים אנשים.

07:10 ילדים הולכים לבית הספר ובוגרים מגיעים לעבור לעיסוקם בכפר או כללית בפלסטין. השער נפתח והם עוברים. השער גם נפתח כל הזמן לפועלים שכבר עברו וצריכים לחזור לקחת את הכלים שלהם, שעוברים עוד בדיקה ידנית.

07:20 התור מתחיל להתקצר ומי שיגיע  קצת יותר מאוחר יעבור כמובן יותר מהר. בחוץ עדיין יש פועלים המחכים להסעות שלהם. כלומר הם הגיעו הרבה יותר מוקדם כדי לא לאחר את ההסעה ועכשו כמובן הם שוב צריכם לחכות לה. איזה עינוי.

חזרנו בכביש לאורך הגדר לכוון אורנית, בצד אחד שפע פרחים כלניות לבנות ואדומות, שקדיות , הפסטורליה של האביב כבר חוגגת ובצד השני הגדר המאיימת וחוסמת. שער תמר סגור ואין אנשים בסביבה.

מאילוצים טכניים היתה משמרת קצרה בלבד.