עופר - סכנה לבטחון האזור, פומביות הדיון

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
תמר פליישמן, עפרה בן ארצי (מדווחת)
13/10/2010
|
Morning

להצגה הפעם נוסף שחקן חיזוק ,שהגדרתו חמקמקה בהחלט: הוא תובע אזרחי בלבוש אזרחי, מקבל משכורת מרשות אזרחית (המשטרה), המופיע בביהמ"ש הצבאי עופר על כס התביעה הצבאית ומוגדר כ"תוב"צ" (תובע צבאי) בפרוטוקול .מי אתה עו"ד יצחק חנוך? היש עוד מדינות מתוקנות בעולם בהן אדם החשוד בעבירה פלילית נשפט בבימ"ש צבאי?                            

נכחנו בדיון אחד של עציר פלילי החשוד בסחר ברכב גנוב. הוא עצור כשמונה חודשים עד תום ההליכים.מדובר באדם הסובל ממחלה כרונית ,מתקשה בהליכה וזקוק לקביים. הוא נפל ביציאתו מהאולם. השופט אומנם התייחס למצבו הבריאותי בתחילת הדיון ובסופו ,אך מי כמוהו יודע שמעבר לקו הירוק חשודים בעבירות הרבה יותר חמורות משוחררים בערבות. באין שוויון אין צדק - יש משפח!

(כִּי כֶרֶם יְהוָה צְבָאוֹת בֵּית יִשְׂרָאֵל וְאִישׁ יְהוּדָה נְטַע שַׁעֲשׁוּעָיו

וַיְקַו לְמִשְׁפָּט וְהִנֵּה מִשְׂפָּח לִצְדָקָה וְהִנֵּה צְעָקָה - ישעיה ה', 7) 

שופט: רס"ן שלמה כ"ץ                                                                       
התביעה הצבאית (באמצעות ב"כ עו"ד יצחק חנוך)                                       
סנגור: עו"ד נג'י עאמר                                                                            
נאשם: חסן עמראן חג' יוסף, - ת"ז 914118104  - תיק  1855/10

שוב עוכבו המשפחות שעות במחסום ביתוניה,ולכן הדיונים החלו באיחור רב, או שהתקיימו בלא נוכחות קרובי משפחה, תוך פגיעה בעקרון פומביות הדיון. לכן בפתיחת הישיבה דרש הסנגור בתוקף לעצור את הדיון:
סנגור: "אני מתנגד לתחילת הדיון כל עוד המשפחה לא נמצאת באולם. לנאשם...יש זכות בסיסית שמשפחתו תהיה נוכחת בדיון. המדובר בזכות לפומביות הדיון..."
תוב"צ: "...אולי הדודה שלי תרצה לבוא ותאחר? - הם מאחרים באשמתם ואי אפשר לחכות להם... הגיעו עדים, למרות נסיבות אישיות..."
סנגור: "מי שמעכב את המשפחה זו המדינה במחסום... העד מקבל משכורת על נוכחותו באולם. אין להשוות בין הפגיעה בזכותו של הנאשם לראות את משפחתו לבין נוכחותם של העדים.
החלטת השופט: "מסכים אני עם הסנגור המלומד כי אכן זכותו של הנאשם ובני משפחתו לצפות בהליך המתנהל בביהמ"ש, אולם זכות זו אינה גוברת על יתר הזכויות... ובהן אינטרס הציבור לקיום המשפט, זמנו של ביהמ"ש והעובדה כי מדובר בתיק בו נשמעים היום עדים."  יחד עם זאת השופט הוסיף: "אני אתיר לנאשם לפגוש את משפחתו בשעה שמשפחתו תגיע גם אם ההליך מסתיים."

הדיון נמצא עתה בשלב ההוכחות.

הגיעו 3 עדים מטעם התביעה, חוקרי משטרה מומחים לרכב, המעורבים בהפללת חסן יוסף. עד אחד שנתן עדות במשך כשעה הופסק באמצע ע"י השופט בשל התיקים הרבים שהיו לפניו. העדים המשטרתיים מחו, והשופט הבטיח שבדיון הבא (20.10.10) רוב זמנו יוקדש לשמיעת העדויות.

אשתו של הנאשם הגיעה לקראת סוף הדיון. כשהסתיים הותר לה לשוחח עם בעלה. היא ניסתה להתיישב על הכיסא הקרוב ביותר אליו ,אך מיד הורחקה לאחור. היא סיפרה לנו שהיא הפילה בתקופת המעצר (של בעלה). יש להם 4 ילדים.                              

הסנגור מספר, שלחסן יש מגרש למכירת רכב משומש בכפר קיביה ליד לרמאללה, ןשכמובן, הוא ניסה לשחרר את חסן בערבות, ושכמובן זה היה ניסיון שווא ,כי לטענת ביהמ"ש, בעבירה בה חסן חשוד - 3 כלי רכב ו - 10 מנועים גנובים - טמונה סכנה לשלום הציבור. הסנגור הציג תצהיר המעיד שחסן רכש אותם מן הרשות הפלסטינית, אך ללא הועיל. בלית ברירה הסנגור ניסה להגיע לעסקת טיעון כדי לקצר את משך המעצר, אך התביעה הציגה מחיר גבוה מאוד, שאילץ אותו להמשיך בהליך המשפטי הצפוי להיות ממושך בשל העדים הרבים והעניינים הטכניים שיש לחקור בפירוט. אילו חסן היה משוחרר בערבות, לא היה אכפת לו לנהל משפט ארוך על מנת להוכיח את חפותו.

מקרה זה מדגים היטב את העובדה שאין דבר כזה "דילמת האסיר" * הפלסטינית, כי לאסיר הפלסטיני אין ולא יכולה להיות דילמה. הריבון (שב"כ ,צבא וכיו"ב) קובע את  תקופת המאסר שלו מראש - עם עסקת טיעון או בלעדיה -  כל השאר הצגה. מכאן גם ברור שבמקרה הפלסטיני ההבדל בין מעצר למאסר הוא קוסמטי בלבד.

* להבהרת המושג "דלימת האסיר" ר'

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8