בית לחם (300), יום ג' 8.2.11, בוקר

צופות: 
ד, ר. מדווחת
08/02/2011
|
בוקר

 6:40

כולם עברו!!

זאת השעה המוקדמת ביותר ככל שאנו יודעות שכולם נכנסו לירושלים. נראה שאין סוף ליעילות – כאשר זאת המטרה.

אנשים עם בעיות התעכבו במשך זמן מה, אבל אמרו שלא הייתה כל המתנה מיותרת.