עזון עתמה, יום ה' 9.9.10, בוקר

צופות: 
אסתי ו. ונאוה א. צופות ומדווחות
09/09/2010
|
בוקר

עזון עתמה 

חג ליהודים אין מעבר לפלסטינים 

07:15  לרגל החג והסגר המחסום מורד.
אין חיילים ואין פלסטינים.
 איך יכנסו לכפר  אלו שגרים בצד האחר של הגדר?
זבש"ם