ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 16.5.10, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
יעל סדן, אילה הדר (מדווחת)
16/05/2010
|
Morning

06:45 חבלה, עם בואנו הפועלים כבר החלו יוצאים לעברנו. המחסום נפתח בזמן, המעבר נראה מהיר.
07:00 מחסום 109 על יד מעבר אליהו, אנשים רבים במחסום, כ-40 איש. בערך 2 דקות לאדם לוקח לעבור את המחסום.
חבלה, בדרך מצאנו שהשער לתוואי החדש של הגדר סגור.
בצומת ג'ית עמד ג'יפ צבאי.
08:30 "חביות לא מאויש"
08:50 ענבתא, הוסיפו "שיניים" לפני פסי האטה כדי שהנהגים יאיטו.
ג'וברה, פתחו לנו את השער מיד. "שער הילדים" היה מאויש, ריק מעוברים ושבים.