ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ב' 24.5.10, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
נינה ס. שושי ע. רוני ש. (מדווחת) גבי (אורחת)
24/05/2010
|
Morning

06:45 חבלה
השער נפתח בזמן וכשאנו מגיעות חמשת הפלסטינים הראשונים כבר נמצאים בביתן הבידוק. לוקח לקבוצה של 5 פועלים  כ5 דקות. עוברת קבוצה של נשים ואחת מהם נשארת לעמוד הרבה זמן מחוץ לביתן ונשמעות צעקות של המ.צדיקית מתוך הביתן.רק כשאנחנו מתענינות למה היא עומדת שם זמן כה רב מפקד המחסום ניגש לברר, נותן לה את תעודתה שנשארה בפנים ושולח אותה לדרכה.מסתבר שהיא אילמת והחילת לא ניסתה להבין מה הבעיה אלא צעקה... 
07:15
אוטובוס התלמידים מגיע, המפקד מכניס את התעודה של הנהג לבידוק, הנהג מחכה ליד מגדל השמירה ואנחנו מפטפטות בינתים עם הילדים. כאשר הנהג מקבל בחזרה את תעודתו האוטובוס מתקדם מעט ועכשו החיל שנכנס לאוטובוס מוריד שני בנים ושתי בנות לבדיקה למרות שנאמר לנו שלא יורידו יותר ילדים מהאוטובוס.
07:40 האוטובוס יוצא לדרכו. מסתבר שעדין לא הזיזו את שעות הסגירה של המחסום לכן ישנם פעמים שעל הנהג להזעיק את המת'ק שישלחו חיל עם מפתח שיפתחו השערים... הובטח לנו שוב שהנושא בטיפול ויפתר בקרוב. אנו ממליצות מאד למשמרות הצהרים לעבור במחסום ולבדוק זאת.
07:45 מעבר אליהו (109)
עדין יש מעט פלסטינים שעוברים
. 
נסענו לעזון דרך עיזבאת טאביב, השער הצהוב פתוח וגם היציאה מעזון לכביש 55 פתוחה. מול הציאה חונה האמר עם חילים  
09:15
ענבתא
פנוי אך האח הגדול צופה בנו מהפילבוקס
. 
09:30
מעבר תאנים
מבקשות שיפתחו לנו השער לחירבאת ג'אבארה. מפקד המחסום יודע שמותר לנו אך עליו לקבל אישור. האישור אינו מגיע וגם 3 שיחות טלפון אל טדסה המבטיח לעזור לא עוזרות.לבסוף מגיע אלינו מפקד המחסום ואומר שקרוב לודאי שיתנו בסופו של דבר אישור, כרגע יש איזו שהיא בעיה במחסום ואולי תוך חצי השעה הקרובה נקבל אישור. מכיון שכבר חיכינו חצי שעה החלטנו להמשיך בדרכנו. אחרי כרבע שעה טדסה התקשר לבדוק אם עברנו. הוא לא שמע על בעיה בג'אברה
.