אשקלון - הארכת מעצר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
צופות ומדווחות מירה וויזל ויעל אגמון.
05/11/2007
|

דוח מכלא אשקלון. 5.11.07  שופט דב גלבוע.  אין מתורגמן. שעת התחלה 11.45 שעת סיום 11.55פאדי מחמד סרור. 60 יום במעצר הארכה 4 מבקשים 22 יום.נעצר ב 3 לספטמבר ב 10 לספטמבר נמסרה הודעה למשפחה.החשוד איננו יודע את שם עורך דינו- זו תופעה שחוזרת על עצמה פעמים רבות.לפי תאורו של העוד עלידי העציר משה לוי חושב שמדובר בפהמי שקיראת.החשד החזקה וסחר באמלח והכשרת אנשים באימון צבאי.החשוד: באימון צבאי? החשוד מבקש שיקצרו במספר הימים. אני הודתי במה שיש לי, מבקש שיעבירו אותי לכלא ושיגישו מה שצריך.חוקר: אנחנו מודעים לזמן שבו החשוד נמצא במעצר לצורך החקירה, אבל לאור הממצאים אנו מבקשים שיתנו לנו זמן להמשיך ולחקור אותו בתנאי מעצר.שופט: מונחת לפני בקשת הארכת מעצרו של החשוד , ב 22 יום, מדובר בהארכת מעצר רביעית. עינתי בהודעת החשוד מיום ה 30.9.07 ובדוח הסודי מיום 5.11.07 ואני סבור שיש לאפשר לגורמי החקירה את אשר הם מתכננים בסעיף 3 לדוח הסודי. יחד עם זאת אני סבור שבקשת הארכה המבוקשת יש לקצרה ואני מאשר 15 יום וזאת עד ל 19.11.07היו רק שני עצורים והשני מנוע.יחד עם זאת היות ושני העצורים של 60 יום קיבלו הארכה עד 19.לחודש סיכמנו להיות שם.יעל אגמון