ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 2.8.10, אחה"צ

צופות: 
שוש ב. וחנה כ. (מדווחת)
02/08/2010
|
אחה"צ

 3.40 – סיירנו במעברי הגבול החקלאיים. בשעות הללו לא היתה בעיה מיוחדת במעברים עצמם. עברנו  דרך עזון, במעבר פלאמיה נמסר לנו כי הבעיה המרכזית היא בג'איוס, שם פתיחת השערים היא מאוחרת בבוקר (בשבע וחצי), והיא נמשכת רק במשך מחצית השעה. המשכנו דרך כפר ג'מאל, השער החקלאי בסלעית, (היה פתוח), כפר צור, כפר בית-ליד, שער ענבתא (המעבר פתוח), ג'בארה, וסיימנו באירתח  (5.30) . המעבר היה אמנם מהיר – אך הבעיה הבסיסית היא בבוקר, כאשר מספר הבודקים נמוך (ואולי הפרטה רווחית גוררת  צמצום כח האדם?). בכל מקרה, המעבר עצמו מדכא, כאשר השיבה היומית הביתה מן העבודה נראית כך: 

 Before IRtach