ארתאח (שער אפרים), יום ג' 10.8.10, בוקר

צופות: 
משקיפות: גלית( אורחת) סנאית ( מדווחת)
10/08/2010
|
בוקר

3:55-6:00  ארתאח
צפיפות גדולה בחלק הקדמי של פיתולי המסלול המגודר מכל צדדיו. הנשים מצטופפות בשורות הקדמיות לגמרי.
קרוסלותinfo-icon הכניסה נפתחות ב-4:05.  במהלך קרוב למחצית השעה הראשונה אנשים עוברים מהר דרך כל מדורי הבדיקה והחיפוש, בתוך  5-10  דקות.  גם קרוסלות הכניסה נפתחות למשך זמן מתמשך יותר ואנשים רבים מצטפפים בחצר  בתור הזורם בזריזות למעבר דרך שער הבדיקה המגנטית. החל מ-4:30  לחץ האנשים בחוץ גובר, ומתחילים עיכובים -  קרוסלות הכניסה נסגרות שלוש פעמים בין 4:30 - 5:00: פעמיים ל3-4 דקות ( ובאחת מהן נסגרת גם קרוסלת היציאה) ולמשך  קרוב ל-7 דקות קצת לפני 5:00. קצב היציאה של האנשים במחצית השעה הראשונה היה כ65 אנשים לחמש דקות. קצב היציאה אחרי 5:00 ירד לסביבות 35-40 אנשים לחמש דקות.  משך הזמן  שבין כניסה מצד אחד ליציאה בצד האחר התארך לכדי 20-25 דקות.  גברים נשים מקרב היוצאים התלוננו על השתהות ממושכת יותר בחדרי הבדיקה, ועל שאלות חוזרות ונשנות ( שהם חוו כהיטפלות משפילה) כדי לוודא לכאורה פרטים  ידועים מכבר, המצויים במסמכי המחשב של בעלי האישורים, הנראים  על מסכיהם של הבודקים.  כך ארע, למשל,  לאשה אחת, עובדת חקלאות, שהנשים האחרות בקבוצתה המתינו לה  כמעט חצי שעה.
אנשים אחדים  דברו בדאגה על מה שיקרה בתקופת הרמדאן במעבר הכניסה לישראל, ועוד יותר מכך בחזרה ממנה אל מקומותיהם.  כמו כן בקשו מאוד ששעת הפתיחה ביום ו תוקדם וכי יהיו נשים ממחסום ווטש בימי א.
גלית רצתה לצלם את אזור היציאה ואחד מאנשי חברת האבטחה הסביר לה שהדבר אסור- מטעם משרד הבטחון.  אנא, חשוב להשיג  מכתב דומה לזה שיש כבר לגבי צילום במחסומים
6:00-6:30 שערי אפרים+ אייל
מעט אחרי שש  עברנו דרך שטח מעבר הסחורות גב-אל גב בשעי אפריים. במקום המתינו כבר משאיות ענק ומיכליות מן הצד הישראלי ועדיין לא הגיעו מקבילותיהן מן השטחים הכבושים.
נסענו לראות מה קורה בשעה מאוחרת זו באייל. אנשים לא רבים יצאו. אנשים התלוננו מאוד על ההשתהות הממושכת בחדרי הבדיקה, על אי הסדר, החום והצפיפות  השוררים שם.   כשניצבנו על השביל המקביל לבניין הביקורת אפשר היה לשמוע בליל קולות רמים ונרגזים, בעיקרם דוברי ערביתinfo-icon.