בית לחם, יום ד' 8.10.08, בוקר

צופות: 
ס. ר.
08/10/2008
|
בוקר

 

מחסום בית לחם, 7:30:

  שתי תחנות בדיקה היו פתוחות. חיילים אחדים, עם תג של המשטרה הצבאית על כתפיהם, הסתובבו במקום לצורכי אבטחה. משנשאלו איפה חברת האבטחה הפרטית הם ענו שהם הגיעו רק בשמונה. בפועל היה סגרinfo-icon מוחלט, רק טפטוף של בודדים עבר מדי פעם מסיבות הומניטריות.