מעבר אייל, יום א' 28.3.10, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
עדה ה. מיכל ב. (מדווחת)
28/03/2010
|
Morning

 ככלל – המעבר מהיר ללא עכובים מיוחדים.
מהערב סגרinfo-icon על השטחים עד צאת החג השני.
04:00 המחסום נפתח. תוך שלוש דקות אנשים מתחילים לצאת החוצה.מחייכים. אומרים שהכל בסדר. הכל יופי. לדבריהם כל העמדות פתוחות.
04:15 קרוסלת היציאה עובדת כמעט רצוף. כלומר קצב היציאה מהיר ושוטף.אחד האנשים עבר אותנו ולפתע הסתובב וחזר, התקרב אלינו ואמר, ואינני מצטטת, שאל לה למדינה להפסיק לפעול למען השלום. היינו דיי בהלם מהדרך בה הוא דיבר – משפטים סדורים בעברית של עגנון, וזעם עצור וכבוש – השווה את המשא ומתן לחולה גוסס שצריך למצוא לו מרפא. וכמו שהוא הגיע פתאום, כך הוא עזב מיד. עוד קראנו אחריו שאנחנו איתו במחאה...
שואלים אם יש סגר מחר. אז עוד לא ידענו לענות. מ
ישהו סיפר שהיום יש הרבה פחות פועלים מבד"כ, כנראה לא ידעו אם הסגר כבר מתחיל. בשבוע שעבר, ביום ראשון הוא חיכה מעל שעתיים עד לכניסה למחסום. ספר שהוא עובד בגינון בראש העין – 8 שעות  ביום עבור 140 ש"ח. המעביד מסיע הלוך חזור.
פועלים ממשיכים לצאת כל הזמן בקצב שנראה מהיר.
שמעון, מנהל המיתקן בא לשאול מה שלומנו. קשר שיחה. היינו מאוד חשדניות כלפיו בחצי שעה הראשונה. בפוליטיקה, כמו בנושא הבטחון לא מצאנו ממש מכנה משותף, אך תוך כדי הדברים נאלצנו להודות (בפני עצמנו במיוחד), שהוא מבקש לעשות את המעבר לפועלים, אנושי ככל יכולתו, תוך שמירת כבודם, וצמצום הזמן הדרוש לבדיקות.
לא מעט פועלים עצרו ללחוץ לו יד, שאלו מה עם הסגר. ממנו למדנו שמהלילה הזה יוטל סגר עד צאת החג השני. המעבר יהיה סגור באופן מוחלט.עם הזמן ותוך כדי השיחה התרשמנו שהוא עושה מאמצים לשפר את התנאים במעברים. לדבריו בקרוב עומדים לבנות סככה גדולה שתגן מפני גשם ושמש, להמתנת הפועלים בצד הישראלי, כמו שקיימת כבר בצד הפלשתיני.לשאלתנו הדגיש ש-8 עמדות הבידוק עובדות באופן קבוע. מעבר ממוצע לוקח כ-20 דקות. הקרוסלות לא נסגרות לרגע משעת הפתיחה, אלא פועלות רצוף עד השעה שבע בערב.
הוא גורס שברבע לארבע אין שום תורים גדולים לפני המתקן, ורק לקראת השעה ארבע מתחילים להצטופף. הוא מוכן לאפשר לנו לעבור ולראות זאת במו עינינו, הוא רק מבקש שלא נעשה זאת על דעת עצמנו. כשאנחנו רוצים לראות מה קורה בצד השני אנחנו מוזמנות ללחוץ על הכפתור שמאפשר ליצור קשר עם המשרד של המיתקן (הראה לנו את מיקומו), והם ישלחו מישהו ללוות אותנו. לא צריך לתאם מראש.
בקשנו לראות זאת לאלתר ונענינו מיד. עברנו את הגדר יחד איתו. ראינו אנשים ליד הדוכנים.
השעה 05:30 בכניסה למיתקן אכן אין כל תור, מי שמגיע נכנס מיד ויוצא תוך דקות ספורות. (להוציא השהות בחדרים כמובן). גם להערכתו יש היום הרבה פחות פועלים מבד"כ, בגלל אי ידיעה לגבי הסגר.. עד עכשיו עברו כ-2000 איש והוא צופה שבשש וחצי תהיה עוד "נגלה" גדולה.
פועל ניגש אליו ומבקש שיעזור בהסדרת קו/וי אוטובוס מהמחסום. הוא עונה שקמיל, ראש המנהלת, כבר מטפל בבקשה, (שאגב הופנתה דרכינו כבר לפני חצי שנה), ובעוד ענינים הקשורים בשיפור המחסום, כפי שנמסר בפגישה שנערכה גם איתנו לפני שבוע.(? לא ידענו במה מדובר).