ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 10.1.10, אחה"צ

צופות: 
יהודית ב', טל ה' (מדווחת)
10/01/2010
|
אחה"צ

16:50 עאבתא
אין חיילים

בג'וברה משמר הגבול בודק תנועה נכנסת.

17:50 אירתח
פועלים פלסטינים נכנסים ועוברים מהר הפעם, אין המתנה ליד הקרוסלה.