ארתאח (שער אפרים), יום ב' 14.12.09, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
תגיות: 
צופות ומדווחות: 
פתחיה ע', זהבה ג' (מדווחת)
14/12/2009
|
אחה"צ

 אירתח אחה"צ

16.20 - פועלים מעטים עוברים במהירות בקרוסלה. מתחילים להגיע אוטובוסים והתור מתמלא במהירות בעשרות. תחילה יש זרימה טובה כי פתוחות ארבע עמדות בדיקה. 16.30 - נעצרה הקרוסלה ונסגרו הדלתות הפנימיות. תוך דקות מעטות הן נפתחו אך החלו לפעול רק שתי עמדות בדיקה והתור נעשה ארוך מאד.

עשרה אנשים יצאו לתוך ישראל ונראה שהם היו אחת הסיבות לעיכוב משום שלא ראינו אנשים יוצאים לביתם. מכאן שאותם הבודקים עסקו בבדיקת היוצאים לישראל. פנינו למת"ק לבקש התערבותם שיאיצו את הבדיקה ויוסיפו בודקים. לא ראינו שיפור. הם חוסמים את טווח הראיה שלנו על ידי סגירת  אחת הדלתות כך שאיננו רואות ואיננו יכולות לצלם את  העמדות.

16.50 - מגיעים פועלים במכוניות קטנות. אין יותר אוטובוסים והתור מתקצר.

                                                           (סוף)