שקד, יום ד' 9.9.09, בוקר

צופות: 
נאוה ר'
09/09/2009
|
בוקר

07:15 מחסום שקד
הרשות הפלסטינית עברה לשעון חורף וכעת השעה לפי שעונם 06:15.
החיילים פתחו את המחסום לפי שעון ישראל.
08:00 (07:00 לפי שעון פלסטין) תלמידים, מורים וסטודנטים מתחילים להגיע למחסום.
רק כ 10 עובדים עברו מהגדה למרחב התפר, גם 6 מכוניות עברו.
לא הצלחתי לברר מדוע עברו עובדים מעטים כל כך.
09:00 (08:00 לפי שעון פלסטין) עזבתי מחסום שקט מאוד. 

עקב תקלה ברכב לא המשכתי למחסום ריחן.