ג'וברה (כפריאת), דיר בלוט, דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 18.6.0

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
חנה ש., הגר ל. (מדווחת)
18/06/2009
|
Afternoon

מסלול משותף: דרום ומערב,

 ביום זה היתה רק משמרת אחת לשני המסלולים והחלטנו להקדיש אותה לנסיעה לאורך כמה מסלולים כדי לבדוק אילו חסימות ומחסומים הוסרו ואילו נשארו.

  • כביש 5 - מעבר שומרון נסיעה עד צומת הכביש להתנחלויות פדואל ועלי-זהב, פניה לכביש זה ונסיעה עד דיר-באלוט.
  • מכביש 5 לדיר-באלוט - לאורך כביש זה: היציאה מברוקין לכביש עדיין חסומה, היציאה מכפר א'דיק לכביש זה עדיין חסומה. חשוב לציין שההצבא מאפשר מזה כשנה גם לפלסטינים לנסוע על הכביש הזה. מאחר ושתי יציאות אלה חסומות, השימוש שהפלסטינים עושים בכביש הוא מועט יחסית, ובעיקר משמש לפועלים העובדים באזור תעשיה ברקן ובאזור תעשיה ליד התנחלות ברוכין, להגיע לעבודה.
  • מצומת דיר באלוט לסניריא לאורך כביש 446- בדיר באלוט המחסום אינו מאוייש והתנועה חופשית.

נסיעה לאורך כביש 446 צפונה דרך הכפרים: רפאת, זאוויה, מסחה, בידיא, סניריא - אין חסימות על הכביש, מעבר לחסימה הגדולה מכולן שיצרה גדר ההפרדה (אשר הסיטה את כביש 446 לעיקוף של כ-15 ק"מ).

  • מסניריא לקלקיליה - מסניריא אנו ממשיכות דרך בית-אמין למחסום הצפוני בכניסה לכפר עזון-עתמה מתוך השטחים הכבושים. המחסום עבר בחדשים האחרונים שיפוץ אשר ניכר בעיקר בשיפור התנאים לחיילים המוצבים במחסום, שעתה הם נמצאים מתחת לסככות צל גדולות. הסככות אינן מכסות את שטחי ההמתנה של הפלסטינים.

אנו ממשיכות על אותו כביש, ההולך- לאורך גדר ההפרדה  עד קלקיליה. ליד הכפר ג'לעוד, במקום בו גדר ההפרדה הקרובה לקו-הירוק וגר ההפרדה של מובלעת אלפי מנשה מתקרבות למרחק של 40 מ' בערך, היה מוצב מחסום היציאה הדרומי מקלקיליה. המחסום הוסר והתנועה זורמת חופשי.

בכניסה הדרומית לקלקיליה יש מחסום של כוחות הביטחון הפלסטיניים, אך הם אינם עוצרים מכוניות לבדיקה. גם ביציאה המזרחית (הראשית) מקלקיליה מוצבים כוחות בטחון פלסטיניים.

אנו חוזרות לכביש 55 ונכנסות לעזון.

  • כביש 574 - מעזון אנו נוסעות עד שער 753 (שער הילדים) בכניסה לכפר ג'בארה. את המחסום מאיישים חיילי מילואים אשר מאוד משתדלים (אולי בהשפעת נוכחותנו) להתייחס בכבוד למעוכב, צעיר ללא אישור שהייה בכפר ולפועל השב מעבודתו בישראל, חרש, אשר החיילים מצאו כי משהו לא בסדר באישור שהוא מחזיק בידו. למרות ההשתדלויות שלהם, הצעיר ללא אישור המתין כמה שעות עד שהחיילים קיבלו אישור לאפשר לו לעבור (התערבנו - טלפון למוקד). הפועל החרש שוחרר לדרכו לאחר זמן קצר. מאחר ואי-אפשר לצאת משער 407 בגלל קלקול במחסום, אנו יורדות לענבתא דרך בית-ליד. התנועה מתנהלת בחופשיות לטול-כארם, לקלקיליה ולשכם דרך בית-ליד.
  • כביש 57 - כביש 60 - מחסום החביות: התנועה חופשית. במחסום החביות מוצבים חיילים אך אפילו לא ראינו אותם ורק כאשר ניסינו להמשיך בנסיעה לכיוון דיר-שראף הבחנו בהם. לדברי המפקד, המחסום פתוח 24 שעות לתנועה. התנועה ממש סואנת. מכונית אחת נעצרת לבדיקה מהירה ביציאה משכם. אנו עוזבות ממשיכות לענבתא.
  • מחסום ענבתא התנועה לטול-כארם וממנה זורמת באיטיות כי מכוניות ישראליות נבדקות. 5 מסלולי התנועה ש/ל המחסום החדש טרם נפתחו והמחסום מוצב קרוב לצומת כביש 57 עם כביש 557, מה שמסכן את הממתינים בתור העומדים כבר בדרך הראשית.

אנו חוזרות לקו הירוק דרך מעבר התאנים ועוצרות במעבר אייל ל-20 דקות בערך.

  • מעבר אייל - זרם בלתי פוסק של מכוניות מעסיקים מגיע למחסום ומוריד את הפועלים אשר מיד נבלעים במחסום ועוברים ללא כל המתנה. גם כאשר מגיעים בבת-אחת 20-30 פועלים הם עוברים מיד.
  • כניסה ראשית לקלקיליה - אנו עוזבות וממשיכות לכיוון קלקיליה במטרה לבדוק האם בחמישי אחה"צ יהיה מחסום. התנועה זורמת בחופשיות ואיננו רואות חיילים במחסום.
  • במעבר אליהו נבדקת קבוצת פועלים.