עזון עתמה, יום ה' 9.7.09, בוקר

צופות: 
רחל א. ותמר ש.
09/07/2009
|
בוקר

עזון-עטמה

06:25 - תור ביציאה מהכפר, מלא עד סוף הגדר. כארבעים-חמישים איש עומדים בצפיפות. חייל אחד בודק, אחרי דקה חיילת מצטרפת ובודקת גם היא.

06:52 – התור עדיין ארוך. הבדיקות מתבצעות בזריזות אך התור לא מתקצר.