בית לחם, יום ו' 19.6.09, בוקר

צופות: 
אפרת ב., קלר א., (מדווחות)
19/06/2009
|
בוקר

 09:00– 10:40  מחסום בית לחם 

לאורך כל המשמרת, עברו תיירים ופלסטינים בשני הכיוונים, ללא תורים, ללא עיכובים, ללא צעקות. לא הזדמן לנו להתערב ולו פעם אחת.