בית לחם, נבי יונס, יום ו' 5.6.09, בוקר

צופות: 
אפרת ב., קלר א.
05/06/2009
|
בוקר

9:00 – 11:00

במחסום בית לחם, 2 עמדות פתוחות, אנשים עוברים ללא אירוע חריג.נסענו לצומת גוש עציון לקבל משני פלסטינים מסמכים עבור עורכי הדין שלהם.

לאחר מכן נסענו לנבי יונס להחתים פלסטיני על הצהרות עבור עורך הדין שלו וכן לקבל תשלום לעורך הדין. בדרך חזרה ראינו ג'יפ צבאי ליד הכניסה לכבר אלערוב.