עזון עתמה, יום ג' 5.5.09, אחה"צ

צופות: 
מקי ש', עמירה א' (מדווחת)
05/05/2009
|
אחה"צ

  15:45

מעט פועלים חוזרים ומסתדרים בתור להיקרא "בוא, אתה"! עם תנועת אצבע ע"י חיילת.

נערים משמשים עגלונים להעברת סחורה בין צידי השער. השער נפתח להאמר שנכנס באדנות ומפריח ענני אבק. הולך לעשות סדר או להשליט את הכיבוש בתוככי הכפר.