עזון עתמה, יום ה' 30.4.09, בוקר

צופות: 
רחל א' ותמר ש' (רושמת)
30/04/2009
|
בוקר

06:50
עזון עתמה - שתי חיילות במחסום ואחד במגדל. פועלים ממתינים לצד הכביש לאיסוף לעבודה. פלסטיני דובר עברית מספר לנו על המצב נוכח המחסום החדש. אישורי עבודה מתקבלים לתקופה של שלושה חודשים, ומקנים אפשרות מעבר מוגבלת לשעות חמש בבוקר עד שבע בערב. ישנם בתים שנמצאים מעברו השני של המחסום, וגם אדמות, ואם רוצים נניח לבקר משהו מהשוכנים בבתים האלו, אין אפשרות לעשות זאת. עוד הוא מספר על צעיר שביקש לרכוש השכלה גבוהה באוניברסיטה בחו"ל ולא קיבל אישור, עכשיו עובד בבנייה. אומר שזה כואב שצריך אישור לעבוד את האדמה שלו שמעבר למחסום. כואב לו שמי שבא כתייר מחו"ל יכול לבקר בכל מקום, והוא, שנולד פה ואביו ואבי אביו נולדו פה, אסור לו לעבור את המחסום.

ילדים מגיעים ומראים אישורים בשביל לעבור. ילדות קטנות בתלבושת בית ספר. אנחנו מבררות מה פשר העניין והחיילות עונות שילד עד גיל 13 צריך להראות צילום תעודת לידה ותעודת זהות של ההורים, ואילו ילד מעל גיל 13 צריך להראות גם צילום אישור של ההורים.