בית לחם, יום ו' 3.4.09, בוקר

צופות: 
אפרת ב., קלר א. (מדווחות)
03/04/2009
|
בוקר

9:00 – 10:30
 
 מחצית מהזמן היינו במחסום בית לחם. יש לציין שלא היתה הרמת קול אחת, לא נוצר תור, שתי עמדות היו פתוחות למרות שמעט אנשים עברו. לא היתה בעיה עם המכשיר. לא נדחה אף אדם לאחור.ציינו שבשבועות האחרונים בולט השקט, אפשר כמעט לחשוב שמדובר במעבר תמים... האם מדובר במדיניות מוצהרת? 

לפני 10:00נסענו לכיוון תאליתא קומי כדי למסור צ'ק לפלסטיני שאחרי 30 שנות עבודה בישראל, הוכרז מנוע. הוא סיפר שקשה, בעיקר בהיותו אב לשלושה סטודנטים שהוא צריך לשלם על לימודיהם. קודם, משכורתו הסבירה לא הספיקה. עכשיו יש בעיה גדולה.