תפיסת עולם נקמנית | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

תפיסת עולם נקמנית

תפיסת עולם נקמנית

שני, 19 יולי, 2021
source: 
מכתבים למערכת, הארץ
author: 
חנה בר"ג, חברת מחסום ווטש

בתגובה על "ארורים תהיו, אתם שמנעתם מאם להשתתף בהלוויית בתה", מאת גדעון לוי

מי שמצוי כמונו, חברות מחסום ווטש במערכת משטר ההיתריםinfo-icon בשטחים הכבושים, כאב אך לא התפלא לקרוא על הסירוב לאפשר לחאלדה ג'ראר להשתתף בלוויית בתה סוהא.

כמה מאמרים נכתבים על הביורוקרטיה האיומה המנהלת את חיי הנכבשים? מדובר במנגנון של הגבלות גורפות, קולקטיביות, שפוגעות בכולם, גם בחפים מכל פשע. כל יציאה מהבית, גם לצרכים פשוטים כמו עבודה, ליווי חולים, אירועים משפחתיים או טקסים דתיים, נתקלת בדרישות ביורוקרטיות סבוכות.

בשטחים נוהגים כ–100 סוגים שונים של היתרים, שהגישה אליהם מסובכת וקשה. המערכת משדרת לנו כי תכלית משטר ההיתרים היא ביטחונית, אך במבט עומק מתברר כי המנגנון מבוסס בעיקר על תפישת העולם הנקמנית של ישראל.
יש בוודאי כבושים המבקשים את רעתנו ונוקטים אלימות, וחבל שכך. צריך לטרוח ולקרוא מה מספרים חברי ארגונים כמו זה שלנו, שחברותיו נמצאות בשטח יום יום כבר עשרים שנה, כדי להבין שבלי פתרון אנושי והגיוני האלימות של שני הצדדים לא תיפסק. את המחיר משלמים שני הצדדים, עכשיו וגם בעתיד. פצע פתוח שלא יגליד בקלות.

חנה בר"ג, ירושלים