תורמים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

תורמים

 

אנחנו מודות לתמיכה שקיבלנו בשנת 2018  מתורמים פרטיים, מהקרנות ומהארגונים הבאים:

הקרן החדשה לישראל

Maypole Fund

Peace and Justice Fund

SIVMO

SBSCT

Women’s Day of Prayer – Germany