תורמים | מחסוםווטש
שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email

אנחנו מודות לתמיכה שקיבלנו בשנת 2020  מתורמים פרטיים 

וכן מהקרנות ומהארגונים הבאים:

הקרן החדשה לישראל

SBSCT

WWDP

Peace and Justice Fund

SIVMO