תורמים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

תורמים

 

  אנחנו מודות לתמיכה שקיבלנו בשנת 2018  מתורמים פרטיים, מהקרנות ומהארגונים הבאים:

  הקרן החדשה לישראל

  Maypole Fund

  Peace and Justice Fund

  SIVMO

  SBSCT

  Women’s Day of Prayer – Germany