תורמים | מחסוםווטש

 

אנחנו מודות לתמיכה שקיבלנו בשנת 2019  מתורמים פרטיים 

וכן מהקרנות ומהארגונים הבאים:

הקרן החדשה לישראל

Maypole Fund

Peace and Justice Fund

SIVMO

SBSCT

Women’s Day of Prayer – Germany