עתיל 609 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עתיל 609

מחסום חקלאי.

אמור להפתח מידי יום.

שעות: לא ידוע.