מסחה - הבית של האני 1649 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מסחה - הבית של האני 1649

להצגת כל הדוחות ממקום זה

כפר במחוז סלפית בן כ-2000 תושבים.
ב-1977 הוקמה על אדמותיו ההתנחלות אלקנה וב-1983 ההתנחלות עץ אפרים ששכונה צפונית שלה הגובלת בשטחים החקלאיים של מסחה. ב-2014. מאות דונם נוספים הופקעו עבור כבישי גישה, דרכי ביטחון ומכשול ההפרדה היוצר את מובלעת ההתנחלויות עץ אפרים אלקנה ושערי תקווה ומנתק את הכפר מסניריה שמצפונו ומהכביש הראשי צפונה.
שני המחסומים החקלאיים (1634 ו-1549) אמורים לשמש מעבר ל-5000 הדונם שבמרחב התפר, אולם הם עונתיים. החקלאים מתלוננים שהצבא לא מאפשר להם להעביר צנרת מיםinfo-icon הנחוצה להשקיה.
"הבית של האני" בית משפחה שההתנחלות אלקנה מבנתה בצמוד אליו, הופרד מכפרו - מסחה על ידי חומה. וגם מאלקנה הוא מופרד על ידי חומה, והוא מהווה מובלעת של בית אחד.