מסחה - הבית של האני 1649 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מסחה - הבית של האני 1649

כפר במחוז סלפית. ב-1983 הוקמה ההתנחלות שערי תקווה ועץ אפרים מדרום לכפר וב-1985, ההתנחלות אורנית ממערב לכפר. כמה מאות דונמים של אדמה חקלאית ששימשה את הכפר הופקעו לצורך הקמת ההתנחלויות, כבישי גישה ודרכי ביטחון . מכשול ההפרדה, היוצר את מובלעת ההתנחלויות עץ אפרים אלקנה ושערי תקווה שנבנו על אדמות הכפר, ניתק אותו מהכפר סניריא שמצפונו ומהכביש הראשי צפונה. שני המחסומים החקלאיים (1634 ו-1549) למעבר ל-5,000 הדונם  שבמרחב התפר הם עונתיים. החקלאים מתלוננים שהצבא לא מאפשר להם להעביר צנרת מיםinfo-icon הנחוצה להשקיה ובעיקר לריסוס.
"הבית של האני" -  בית משפחה הקרוב לאלקנה - מופרד מכפרו מסחה על ידי חומה, כלוא בין מכשול ההפרדה לבין גדר ההתנחלות אלקנה.
יש להאני עאמר מפתח לשער קטן דרכו הוא ומשפחתו הקרובה יכולים לעבור לכפר ולכל הגדה המערבית, אך אנשי הכפר מנועים מלבקר אותו.