מניעת הכניסה של פלסטינים לישראל לא קשורה לביטחון | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מניעת הכניסה של פלסטינים לישראל לא קשורה לביטחון

מניעת הכניסה של פלסטינים לישראל לא קשורה לביטחון

רביעי, 19 אוגוסט, 2020
source: 
מוסף "הארץ"
author: 
שני ליטמן

https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.5975041#hero__bottom

שני ליטמן מראיינת את יעל ברדה שמזכירה את צוות ביטול המניעות של מחסוםWatch.