מחסום עקבה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום עקבה