מחסום עקבה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום עקבה

מחסום עונתי שבועי. נפתח 5 פעמים בשבוע.