הפגנת מחסוםwatch בהכרעת הדין במשפט הרצח בדומא | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

הפגנת מחסוםwatch בהכרעת הדין במשפט הרצח בדומא

הפגנת מחסוםwatch בהכרעת הדין במשפט הרצח בדומא

שני, 18 מאי, 2020
source: 
וואינט

18.5.20 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5732013,00.html 20.5.20

ווינט, הכרעת הדין במשפט הרצח בדומא. אנחנו מפגינות ברחבה.