א-רשאש | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

א-רשאש

להצגת כל הדוחות ממקום זה

א רשאש (כולה בשטח C) 
הוקמה ע"י אבי המשפחה חג' סולימן, שברח ב 1948 מתל עמל שליד טבעון.
הוא חכר אדמות בסביבות הבקעה מאחד מהתושבים הפלסטינים והקים משפחה מפוארת המורכבת כיום משלושה בתי אב המונים כ-100 נפשות. הצריפים והמאהל עלובים למראה מבחוץ אך מסודרים ונקיים מבפנים, החשמל מגיע מפנלים סולאריים ומים מובלים בעוקבים ממעין עין סמיה. 
אין בית ספר במקום והילדים  לומדים בבית ספר יסודי בכפר דומא, הנמצא מעבר להר במרחק של כ-5 קילומטרים ועוזבים בהגיעם לתיכון.

היומיום שלתושבי המקום מורכב מנסיון להתחמק מהתעמרויות ומנזקים על ידי התושבים של ההתנחלויות שנבנו מסביב ליישוב שלהם, ולשמור על אדמות המרעה של הצאן שנותר ברשותם.
ובמקביל החשש המתמיד מאימת צווי הממשל האזרחי באמצעות הצבא.