איסכאכה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

איסכאכה

להצגת כל הדוחות ממקום זה

כפר בן כ-1,000 תושבים בסמוך לאריאל. סובל מהפקעת אדמות לכבישי מתנחלים, המעיין שעל אדמתם הפך למקווה ושטח של 120 דונם הוכרז אתר ארכיאולוגי.
לא ניתנים היתרי בנייה בכפר. המים אינם זמינים כל יום. יש התנכלות בתקופת המסיק ממתנחלי רחלים. התושבים יכולים להגיע לאדמותיהם רק דרך שני מחסומים חקלאיים, שנפתחים רק במועדים ובשעות מוגבלים.