View Album | Page 11 | Machsomwatch

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

בקעת הירדן, נורית מביאה ארגז מזון לחמרה
Photographer: Daphne Banai
Aug-13-2020
בקעת הירדן: שטח השיפוט של התנחלות חמרה לפי תצלום אווירי
Photographer:
Aug-13-2020
אל פארסיה בקעת הירדן: נערים מהתנחלות מחולה משתלטים על הגבעה הסמוכה, שותלים עצים ומעבירים צינור מים
Photographer: Rachel Afek
Aug-6-2020
בקעת הירדן: דרכי עפר נידחות בהן נסענו
Photographer: Rachel Afek
Aug-6-2020
עזון: נחיל דבורים נודד
Photographer: Rachel Afek
Jul-2-2020
עין סכות: נשים יהודיות לא יודעות מה שטח A, B, C, סיפוח ?? אבל הבריכה הזו שלנו!
Photographer: Rachel Afek
Jul-2-2020
עזון: נחיל דבורים
Photographer: Rachel Afek
Jul-2-2020
בקעת הירדן: בורהאן משקה את הצאן
Photographer: Nurit Popper
Jun-17-2020
בקעת הירדן: עודה במטע התמרים בג'יפתליק
Photographer: Nurit Popper
Jun-17-2020
בקעת הירדן: כתב הניו יורק טיימס מראיין את מוכר הקפה
Photographer: Nurit Popper
Jun-17-2020
בקעת הירדן: דוכן קפה מאולתר על כביש 90
Photographer: Nurit Popper
Jun-17-2020
בקעת הירדן: דוכן קפה מאולתר על כביש 90
Photographer: Daphne Banai
Jun-17-2020
בקעת הירדן: אבו סקר
Photographer:
Jun-17-2020
בקעת הירדן: נטיעות חדשות בשטח מרעה
Photographer: Nurit Popper
Feb-26-2020
בקעת הירדן: ר' עם השמסייה החדשה
Photographer: Nurit Popper
Feb-26-2020
בקעת הירדן: אבו חלף ובידו צרור עלי חרדל
Photographer: Nurit Popper
Feb-26-2020
בקעת הירדן:  מחנה נטוש ליד מחסום תיאסיר
Photographer: Ronny Perlman
Jun-11-2020
בקעת הירדן: שריפות פרצו בשדות חומסה
Photographer: Daphne Banai
Jun-2-2020
חומסה, בקעת הירדן הפלסטינית: מי חורש שדה שטרם נקצר? רק טנקים של צה"ל
Photographer: Daphne Banai
Jun-2-2020
השריפות בבקעת הירדן, עומַר בודק את הנזק בשדותיו
Photographer: Daphne Banai
Jun-2-2020
בקעת הירדן: השערים הנעולים על הדרך המובילה אל מחוץ להתנחלות רועי
Photographer: Daphne Banai
Jun-2-2020
בקעת הירדן: שיבולים שנשרפו
Photographer: Daphne Banai
Jun-2-2020
אל פאריסיה: בולדוזר צבאי מוריד חסימה שהקים שלשום, בהתערבות גורמים משפטיים
Photographer: A Palestinian resident
Mar-26-2020
בקעת הירדן, אhבזיק: הרסו מאהל מגורים והחרימו את הציוד
Photographer:
Mar-26-2020
גם הילדים נהנים מהשקט ומהפריחה, זמנית
Photographer: Rachel Afek
Mar-2-2020
התלמידה המוכשרת ביותר
Photographer: Rachel Afek
Mar-2-2020
כבשים רועות בשדה הירוק
Photographer: Rachel Afek
Mar-2-2020
בקעת הירדן:  מכוניות מעוכבות במחסום חמרה
Photographer: Nurit Popper
Feb-19-2020
בקעת הירדן" מבני מגורים ומכלאות לבעלי חיים במאחז שירת העשבים
Photographer: Nurit Popper
Feb-19-2020
בקעת הירדן: מתנחלים סוגרים את המרעה בחוטי תיל כדי למנוע מרועים מקומיים לרעות את עדריהם
Photographer: Rina Zur
Feb-22-2020
עוג'ה, בקעת הירדן: ג'יפ צבאי רודף עדר פלסטיני כדי להרחיקו מהמאחז הבלתי חוקי הסמוך
Photographer: Rita Mendes-Flohr
Feb-18-2020
עוג'ה בקעת הירדן: פסטורליה בלתי אפשרית, בכל רגע צפוי להגיח הקוזאק היהודי...
Photographer: Rita Mendes-Flohr
Feb-18-2020
עוג'ה בקעת הירדן: נטיעות טו בשבט סמוך למאחז בלתי חוקי, על אדמה ששייכת לכאורה לוואקף המוסלמי
Photographer: Rita Mendes-Flohr
Feb-18-2020
בקעת הירדן עדיין ירוקה
Photographer: Rachel Afek
Feb-2-2020
הצינור עובר מתחת לכביש וממשיך לכיוון המאחז
Photographer: Omer
Feb-5-2020
בקעת הירדן: צינור מים שיוצא מהתנחלות משכיות לעבר המאחז הפיראטי מדרום
Photographer: Sharon Gamzu
Feb-5-2020