View Album | Page 14 | Machsomwatch

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

בקעת הירדן. שבת בבוקר יום יפה. הכביש ריק לגמרי, נסיעה חלקה ומהירה עד הבקעה במהירות שיא של שעה ורבע. מעמיסה משפחה למכונית ונוסעים ליום כיף בעין סכוּת
Photographer: Rachel Afek
Aug-10-2019
פרות בכניסה למאחז היהודי הבלתי חוקי באום זוקא והצינור שגונב מים מהבאר של הפלסטינים בסמרה
Photographer: Daphne Banai
Jul-21-2019
על מיכל המים לאחר ההריסה
Photographer: Daphne Banai
Jul-21-2019
אחרי הריסת המגורים זה המקום המוצל היחידי שנותר
Photographer: Daphne Banai
Jul-21-2019
בקעת הירדן דיר ג'ריר: הרועים הפלסטינים מתבוננים באדמות המעובדות שלהם בעמק
Photographer: Rita Mendes-Flohr
Jul-17-2019
בקעת הירדן, דיר ג'ריר: עם שחר מגיעים מתנחלים ממאחז מעלה שלמה עם צאנם לגבעה שבצידו האחר של העמק המעובד
Photographer: Rita Mendes-Flohr
Jul-17-2019
עוג'ה: שני חיילים מחכים להוראות
Photographer: Rita Mendes-Flohr
Jul-4-2019
גיא הירשפלד מסביר לחיילים חדשים על הכיבוש
Photographer: Rita Mendes-Flohr
Jul-4-2019
בקעת הירדן: נער פלסטיני רועה בעוג'ה
Photographer: Rita Mendes-Flohr
Jul-4-2019
נער הגבעות על הטרקטורון, בהמשך מאהל הרועים ברשאש
Photographer:
Jun-13-2019
בקעת הירדן: יום הולדת השתרבב לחג הכללי וככה זה נראה
Photographer: Rachel Afek
Jun-6-2019
בקעת הירדן: רמדאן או לא רמדאן, הכבשים צריכות את שלהן, והגבינה זקוקה לחלב, והשוחט לעז והחד גדיא...
Photographer: Rachel Afek
Jun-6-2019
יומולדת של אביב השתרבב לחג הכללי
Photographer: Rachel Afek
Jun-6-2019
הכבשים בח'אלת מכחול
Photographer: Rachel Afek
Jun-6-2019
ערמות של טחין או קמח מפוזרות על שארית זהב חיטה
Photographer: Rachel Afek
Jun-6-2019
ערמות של טחין או קמח מפוזרות על שארית זהב חיטה
Photographer: Rachel Afek
Jun-6-2019
בקעת הירדן: משאית מביאה מתנות מערביי ישראל לתושבי הבקעה לכבוד הרמדאן
Photographer:
Jun-1-2019
בקעת הירדן: משאית מלאה מתנות לכבוד עיד אל פיטר
Photographer:
Jun-1-2019
בקעת הירדן: כבשים בסככת הצל
Photographer:
May-4-2019
בקעת הירדן: משלחת נשים ערביות ישראליות מביאות לקהילות הרועים מתנות לכבוד הרמדאן
Photographer:
May-4-2019
Photographer:
May-5-2019
בקעת הירדן: יום גשום ושקט.אין ביום כזה מפגש עם הכיבוש. מזג האויר פועל לטובת האוכלוסיה השנה גם מצד הטבע וגם מצד הכובש
Photographer:
Mar-4-2019
בקעת הירדן: בתוך האהל הנשים מבשלות - שמחה והמולה
Photographer:
Apr-25-2019
בקעת הירדן: חג הפסח מרוקן את הבקעה מפעילות של הצבא והמתנחלים, אפשר ליהנות בשקט
Photographer:
Apr-25-2019
בקעת הירדן, רשאש: מבט לעבר המאהל הבדואי בעין רשאש, ברקע ההר הגבוה ביותר בבקעה, הסרטבּה
Photographer:
Apr-25-2019
בקעת הירדן, רשאש: המתנחל אלחנן מגיע על הטרקטורון עם בנו הקטן אל הרועים הפלסטינים
Photographer:
Apr-28-2019
בקעת הירדן, רשאש: בנו של מוסה מקושש זרדים בשביל לעשות לנו תה
Photographer:
Apr-25-2019
בקעת הירדן, רשאש: גיא ותמרה נהנים מהנוף
Photographer:
Apr-25-2019
בקעת הירדן שער גוכיה: לפני שלושה שבועות הצבא שבר וסילק את השער בגלל תרגיל צבאי
Photographer:
Apr-10-2019
בקעת הירדן: שער גוכיה המחודש חוסם את המעבר בין מערב ומזרח הגדה
Photographer: Nurit Popper
Apr-10-2019
בקעת הירדן: צינור מים גדול נמתח לעבר אחת הגבעות משם יורידו מים אל ההתנחלויות
Photographer:
Apr-10-2019
עין רשאש: אחרי החורף השופע המים שוב שוצפים בתעלות
Photographer:
Apr-10-2019
במרעה, באזור: אמנון ואלחנן המתנחל לא מגיעים לעמק השווה בשיחה על המצב
Photographer:
Apr-12-2019
רשאש: נער רכוב על סוס "שמר" עלינו ממרחק
Photographer:
Apr-12-2019
פריחת נוריות בשני צבעים בבקעת הירדן
Photographer:
Mar-6-2019
בקעת הירדן: פעילי שלום שנעצרו
Photographer:
Mar-6-2019