ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 5.5.10, אחה"צ

Share:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
עפרה ה., מיקה ש., שרון ל. (מדווחת).
May-5-2010
|
Afternoon

 14:15- צומת זעתרה: 7 רכבים ביציאה משכם. 

14:30- מחסום חווארה: אין בדיקות, תנועה דלילה שעוברת ללא כל בעיה. 

14:40 - מחסום החביות לפני דיר שראף: המחסום לא מאוייש.

 14:47- מחסום ענבתא: המחסום לא מאוייש.

 14:53- מחסום ג'ברה: נדים כרגיל עובר בתור של המתנחלים, ושוב חיילת מבקשת מכולנו ת.ז.
לאחר שהיא שואלת אותנו מאיפה אנחנו וכעבור רגע מאפשרת לנו לעבור.

 15:00- מחסום ארתאח: מדי פעם מגיעים כמה פועלים ועוברים מיד, נראה שיש עמדה אחת פעילה.