Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ארתאח (שער אפרים)

Wed, 16 Jun 2021 עזון מכותרת - ענישה קולקטיבית
Mon, 31 Aug 2020 מת"ק טולכרם אין תיאום עם המת"ק הישראלי
Thu, 5 Mar 2020 מחסום ארתח: פעם היה רע והיום לא טוב
Sun, 1 Dec 2019 משמרת הכרות עם מחסומי פועלים אייל וארתאח
Sun, 17 Nov 2019 ארתאח - מגרש החניה מלא לפני השעה 4:00, בקושי אפשר לעבור.
Fri, 23 Aug 2019 ארתאח, מעבר אייל - תלונות על קשיי פרנסה, אווירה של יאוש
Sun, 10 Mar 2019 ארתאח - אישה אמרה שכמעט נחנקה בדוחק
Sun, 20 Jan 2019 מחסום ארתאח - אשה יוצאת מביתה בגדה בשתיים לפנות בוקר כדי לתפוס מקום טוב בתור. המעבר (לישראל) יתחיל בארבע
Sun, 30 Dec 2018 ארתאח - שחר, שגרה גשומה
Sun, 9 Dec 2018 ארתאח - תלונות על עמידה ממושכת בבוץ ללא הגנה מהגשם
Sun, 18 Nov 2018 ארתאח (שער אפרים) טיפות של שיפור
Sun, 28 Oct 2018 שחר במחסום ארתאח (שער-אפרים)
Sun, 7 Oct 2018 שחר במחסום ארתאח (שער אפרים)
Sun, 2 Sep 2018 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 22 Jul 2018 ארתאח (שער אפרים) - אולי מקשיבים לנו.
Sun, 8 Jul 2018 ארתאח (שער אפרים) במקום עברית ערבית ואנגלית - רק עברית
Thu, 14 Jun 2018 ארתאח (שער אפרים) עבודה בחקלאות - 160 ש"ח ליום
Sun, 27 May 2018 ארתאח (שער אפרים) - אין תאורה בחניה
Sun, 29 Apr 2018 ארתאח (שער אפרים) הלחץ, הצפיפות ואי השקט
Sun, 15 Apr 2018 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 13 Mar 2018 ארתאח (שער אפרים) קשיי הסעה חזרה למחסום
Mon, 19 Feb 2018 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 4 Feb 2018 ארתאח (שער אפרים) - כרגיל המתנה ארוכה למעבר והמתנה ארוכה להסעה
Sun, 28 Jan 2018 ארתאח (שער אפרים), עזון - אלפים שמעוניינים לעבוד
Sun, 14 Jan 2018 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 31 Dec 2017 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 10 Dec 2017 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 26 Nov 2017 ארתאח (שער אפרים) קשה תמיד. יום ראשון קשה במיוחד!
Tue, 21 Nov 2017 ארתאח (שער אפרים)
Mon, 16 Oct 2017 ארתאח (שער אפרים) מעבר מהיר - אין בכלל תור!
Sun, 17 Sep 2017 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 27 Aug 2017 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 2 Aug 2017 פגישה עם שרון ברוך מנהל מחסום ארתאח (שער אפרים)
Sun, 13 Aug 2017 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 30 Jul 2017 ארתאח (שער אפרים)
Mon, 17 Jul 2017 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 2 Jul 2017 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 30 Apr 2017 ארתאח - סגור
Sun, 23 Apr 2017 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 19 Mar 2017 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 8 Mar 2017 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 19 Feb 2017 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 5 Feb 2017 שחר, שיחות עם פועלים.
Sun, 22 Jan 2017 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 25 Dec 2016 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 11 Dec 2016 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 27 Nov 2016 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 18 Sep 2016 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 4 Sep 2016 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 21 Aug 2016 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 7 Aug 2016 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 24 Jul 2016 ארתאח (שער אפרים)
Thu, 14 Jul 2016 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 26 Jun 2016 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 14 Jun 2016 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 29 May 2016 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 17 May 2016 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 15 May 2016 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 1 May 2016 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 17 Apr 2016 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 6 Apr 2016 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 20 Mar 2016 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 9 Mar 2016 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 21 Feb 2016 ארתאח (שער אפרים)
Mon, 8 Feb 2016 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Wed, 3 Feb 2016 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 31 Jan 2016 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל
Sun, 17 Jan 2016 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 13 Jan 2016 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 12 Jan 2016 ארתאח (שער אפרים), חבלה, עזון
Mon, 21 Dec 2015 ארתאח (שער אפרים)
Mon, 21 Dec 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 20 Dec 2015 ארתאח (שער אפרים), פרעון
Thu, 17 Dec 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 6 Dec 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 22 Nov 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 8 Nov 2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Sun, 25 Oct 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 4 Oct 2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Sun, 6 Sep 2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Sun, 23 Aug 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 9 Aug 2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Sun, 26 Jul 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 12 Jul 2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Sun, 28 Jun 2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Fri, 26 Jun 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 14 Jun 2015 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 12 Jun 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 31 May 2015 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 29 May 2015 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 20 May 2015 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Sun, 17 May 2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Sun, 10 May 2015 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 1 May 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 19 Apr 2015 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 17 Apr 2015 ארתאח (שער אפרים)
Mon, 6 Apr 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 5 Apr 2015 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 25 Mar 2015 ארתאח (שער אפרים), עזון
Sun, 22 Mar 2015 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 18 Mar 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 8 Mar 2015 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 25 Feb 2015 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Tue, 24 Feb 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 22 Feb 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 15 Feb 2015 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 13 Feb 2015 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 4 Feb 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 1 Feb 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 25 Jan 2015 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Sun, 18 Jan 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 11 Jan 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 4 Jan 2015 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 31 Dec 2014 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 28 Dec 2014 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 24 Dec 2014 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 23 Dec 2014 ארתאח (שער אפרים)
Mon, 22 Dec 2014 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, עזון, ענבתא, צומת ג'ית
Sun, 21 Dec 2014 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 14 Dec 2014 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 7 Dec 2014 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), עזבת אלטביב, עזון
Sun, 30 Nov 2014 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 23 Nov 2014 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, עזון, ענבתא
Fri, 21 Nov 2014 ארתאח (שער אפרים)
Mon, 17 Nov 2014 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 14 Nov 2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Thu, 13 Nov 2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Sun, 2 Nov 2014 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 24 Oct 2014 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 19 Oct 2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Tue, 14 Oct 2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Sun, 12 Oct 2014 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 5 Oct 2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Sun, 21 Sep 2014 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 10 Sep 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא
Sun, 7 Sep 2014 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 24 Aug 2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Fri, 18 Jul 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו
Fri, 4 Jul 2014 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 11 Jun 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Sun, 8 Jun 2014 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 1 Jun 2014 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 27 May 2014 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 25 May 2014 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 23 May 2014 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 13 May 2014 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 9 May 2014 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 27 Apr 2014 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 11 Apr 2014 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 8 Apr 2014 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 28 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מחסום צופים, מעבר אייל
Tue, 25 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 21 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 18 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 14 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 12 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Sun, 9 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 4 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל
Fri, 28 Feb 2014 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 26 Feb 2014 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 25 Feb 2014 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 25 Feb 2014 ארתאח (שער אפרים)
Mon, 24 Feb 2014 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 23 Feb 2014 ארתאח (שער אפרים)
Thu, 20 Feb 2014 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 14 Feb 2014 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 31 Jan 2014 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 22 Dec 2013 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 13 Dec 2013 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 11 Dec 2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Sun, 24 Nov 2013 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 17 Nov 2013 ארתאח (שער אפרים), יום א' 17.11.13, בוקר
Sun, 27 Oct 2013 ארתאח (שער אפרים), יום א' 27.10.13, בוקר
Sun, 20 Oct 2013 ארתאח (שער אפרים), יום א' 20.10.13, בוקר
Fri, 18 Oct 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 18.10.13, בוקר
Fri, 11 Oct 2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ו' 11.10.13, בוקר
Tue, 8 Oct 2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 8.10.13, בוקר
Mon, 7 Oct 2013 ארתאח (שער אפרים), עזון, יום ב' 7.10.13, בוקר
Fri, 27 Sep 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 27.9.13, בוקר
Fri, 13 Sep 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 13.9.13, בוקר
Fri, 30 Aug 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 30.8.13, בוקר
Fri, 16 Aug 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 16.8.13, בוקר
Tue, 30 Jul 2013 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, ענבתא, יום ג' 30.7.13, אחה"צ
Sun, 21 Jul 2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 21.7.13, בוקר
Fri, 5 Jul 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 5.7.13, בוקר
Fri, 21 Jun 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 21.6.13, בוקר
Fri, 7 Jun 2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ו' 7.6.13, בוקר
Fri, 31 May 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 31.5.13, בוקר
Fri, 24 May 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 24.5.13, בוקר
Fri, 10 May 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 10.5.13, בוקר
Tue, 9 Apr 2013 ארתאח (שער אפרים), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ג' 9.4.13, אחה"צ
Sun, 7 Apr 2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 7.4.13, בוקר
Sun, 17 Mar 2013 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), יום א' 17.3.13, בוקר
Wed, 6 Mar 2013 ארתאח (שער אפרים), כפר סור, מעבר אליהו, עזבת טביב, עזון, יום ד' 6.3.13, אחה"צ
Sun, 3 Mar 2013 ארתאח (שער אפרים), יום א' 3.3.13, בוקר
Sun, 17 Feb 2013 ארתאח (שער אפרים), יום א' 17.2.13, בוקר
Sun, 10 Feb 2013 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 10.2.13, בוקר
Sun, 3 Feb 2013 ארתאח (שער אפרים), יום א' 3.2.13, בוקר
Mon, 21 Jan 2013 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 21.1.13, בוקר
Sun, 20 Jan 2013 ארתאח (שער אפרים), יום א' 20.1.13, בוקר
Tue, 15 Jan 2013 ארתאח (שער אפרים), חברון, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ג' 15.1.13, אחה"צ
Sun, 13 Jan 2013 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), מעבר תאנים, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 13.1.13, בוקר
Thu, 3 Jan 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 3.1.13, בוקר
Tue, 1 Jan 2013 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ענבתא, יום ג' 1.1.13, בוקר
Sun, 16 Dec 2012 ארתאח (שער אפרים), יום א' 16.12.12, בוקר
Fri, 23 Nov 2012 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 23.11.12, בוקר
Fri, 9 Nov 2012 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 9.11.12, בוקר
Wed, 7 Nov 2012 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, שבי שומרון, יום ד' 7.11.12, בוקר
Fri, 26 Oct 2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ו' 26.10.12, בוקר
Fri, 12 Oct 2012 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 12.10.12, בוקר
Fri, 28 Sep 2012 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 28.9.12, בוקר
Sun, 2 Sep 2012 ארתאח (שער אפרים), יום א' 2.9.12, בוקר
Tue, 28 Aug 2012 ארתאח (שער אפרים), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 28.8.12, אחה"צ
Thu, 23 Aug 2012 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 23.8.12, אחה"צ
Sun, 19 Aug 2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, יום א' 19.8.12, בוקר
Tue, 14 Aug 2012 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ערב א-רמאדין, יום ג' 14.8.12, אחה"צ
Thu, 9 Aug 2012 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, ג'וברה (כפריאת), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 9.8.12, אחה"צ
Tue, 19 Jun 2012 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, פלאמיה, יום ג' 19.6.12, אחה"צ
Sun, 3 Jun 2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 3.6.12, בוקר
Sun, 13 May 2012 ארתאח (שער אפרים), יום א' 13.5.12, בוקר
Sat, 21 Apr 2012 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, שבת 21.4.12, בוקר
Mon, 2 Apr 2012 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 2.4.12, בוקר
Sun, 25 Mar 2012 ארתאח (שער אפרים), יום א' 25.3.12, בוקר
Thu, 22 Mar 2012 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום ה' 22.3.12, בוקר
Mon, 19 Mar 2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 19.3.12, בוקר
Mon, 12 Mar 2012 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, פלאמיה, יום ב' 12.3.12, בוקר
Sun, 4 Mar 2012 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום א' 4.3.12, אחה"צ
Sun, 4 Mar 2012 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר שומרון, יום א' 4.3.12, בוקר
Mon, 27 Feb 2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 27.2.12, בוקר
Tue, 31 Jan 2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 31.1.12, בוקר
Sun, 25 Dec 2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, יום א' 25.12.11, אחה"צ
Tue, 20 Dec 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 20.12.11, בוקר
Tue, 13 Dec 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ג' 13.12.11, בוקר
Mon, 24 Oct 2011 חבלה, ג'יוס, צומת ג'ית, שופא, אירתח יום ב' 24.10.2011 משמרת צהרים.
Tue, 18 Oct 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'מעין, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עורטא, יום ג' 18.10.11, אחה"צ
Sun, 9 Oct 2011 ארתאח (שער אפרים), יום א' 9.10.11, בוקר
Sun, 9 Oct 2011 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום א' 9.10.11, אחה"צ
Sun, 25 Sep 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, שבי שומרון, יום א' 25.9.11, אחה"צ
Sat, 24 Sep 2011 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, שבת 24.9.11, בוקר
Wed, 21 Sep 2011 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ד' 21.9.11, בוקר
Sun, 4 Sep 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום א' 4.9.11, אחה"צ
Sun, 21 Aug 2011 ארתאח (שער אפרים), יום א' 21.8.11, בוקר
Sun, 21 Aug 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, יום א' 21.8.11, אחה"צ
Thu, 18 Aug 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 18.8.11, אחה"צ
Sun, 31 Jul 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 31.7.11, בוקר
Wed, 27 Jul 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, ערב ראמאדין אל ג'אנובי, שופא יום ד' 27.7.11, אחה"צ
Sun, 17 Jul 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, ענבתא, יום א' 17.7.11, אחה"צ
Sun, 17 Jul 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 17.7.11, בוקר
Thu, 14 Jul 2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 14.7.11, אחה"צ
Wed, 13 Jul 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, שופא, יום ד' 13.7.11, אחה"צ
Sun, 10 Jul 2011 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום א' 10.7.11, אחה"צ
Sun, 26 Jun 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום א' 26.6.11, אחה"צ
Tue, 21 Jun 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, יום ג' 21.6.11, אחה"צ
Wed, 15 Jun 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 15.6.11, בוקר
Wed, 15 Jun 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת),ג'יוס, מעבר אליהו, עזון,פלאמיה, יום ד' 15.6.11, אחה"צ
Mon, 13 Jun 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 13.6.11, בוקר
Sun, 12 Jun 2011 חבלה, קלקיליה, כביש מס' 55, דיר שאראף, ענבתא, ג'וברה, ארתאח (שער אפרים), 12.6.11, אחה"צ
Sun, 5 Jun 2011 חבלה, כביש מס' 55, שבי שומרון, דיר שאראף, ג'וברה, ארתאח, יום א', 5.6.11, אחה"צ
Wed, 1 Jun 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזבת טאביב, ענבתא, יום ד' 1.6.11, אחה"צ
Tue, 31 May 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, יום ג' 31.5.11, אחה"צ
Sun, 29 May 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום א' 29.5.11, בוקר
Wed, 25 May 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 25.5.11, בוקר
Sun, 22 May 2011 הקו הירוק, חבלה, בית איבא, דיר שאראף, ענבתא, ג'וברה, אירתאח (שער אפרים), יום א', 22.5.11, אחה"צ
Thu, 19 May 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, יום ה' 19.5.11, אחה"צ
Wed, 11 May 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 11.5.11, בוקר
Wed, 11 May 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 11.5.11, בוקר
Sun, 1 May 2011 ארתאח (שער אפרים), בקעת הירדן, גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 1.5.11, אחה"צ
Wed, 27 Apr 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום ד' 27.4.11, אחה"צ
Thu, 21 Apr 2011 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 21.4.11, אחה"צ
Sun, 17 Apr 2011 חבלה, כביש מס' 55, דיר שאראף, אירתאח (שער אפרים)
Wed, 13 Apr 2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 13.4.11, אחה"צ
Tue, 12 Apr 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, עזון, ענבתא, יום ג' 12.4.11, אחה"צ
Tue, 5 Apr 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 5.4.11, בוקר
Wed, 30 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 30.3.11, בוקר
Wed, 23 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ד' 23.3.11, אחה"צ
Thu, 17 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), צומת ג'ית, יום ה' 17.3.11, בוקר
Wed, 16 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 16.3.11, בוקר
Sun, 13 Mar 2011 חבלה, כביש מס' 55, דיר שארף, ענבתא, ג'ובארה, ארתאח (שער אפרים)
Sun, 13 Mar 2011 חבלה, כביש מס' 55, דיר שאראף, ענבתא, ג'וברה, ארתאח (שער אפרים), יום א', 13.3.11, אחה"צ
Tue, 8 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 8.3.11, בוקר
Sun, 6 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), יום א' 6.3.11, בוקר
Wed, 2 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ד' 2.3.11, אחה"צ
Tue, 1 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 1.3.11, בוקר
Tue, 1 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 1.3.11, בוקר
Mon, 21 Feb 2011 ארתאח (שער אפרים), חווארה, ענבתא, יום ב' 21.2.11, אחה"צ
Sun, 20 Feb 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום א' 20.2.11, אחה"צ
Wed, 9 Feb 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 9.2.11, בוקר
Sun, 6 Feb 2011 ארתאח (שער אפרים), יום א' 6.2.11, בוקר
Sun, 6 Feb 2011 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 6.2.11, אחה"צ
Tue, 1 Feb 2011 אייל, צופין, 'מעבר' אליהו, חבלה, יום ג', 1.2.2011, מוקדם בבוקר
Mon, 31 Jan 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 31.1.11, אחה"צ
Sun, 30 Jan 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 30.1.11, בוקר
Thu, 27 Jan 2011 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, יום ה' 27.1.11, אחה"צ
Sun, 23 Jan 2011 ארתאח, שחר
Tue, 18 Jan 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 18.1.11, בוקר
Sun, 9 Jan 2011 ג'וברה, ענבתא, כביש מס' 55, שער 109, שער 1393 (חבלה)
Tue, 28 Dec 2010 יום ג' 28.12.10, בוקר
Mon, 27 Dec 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 27.12.10, אחה"צ
Sun, 26 Dec 2010 אזור קלקיליה , שכם
Fri, 24 Dec 2010 ארתאח (שער אפרים), חווארה, יום ו' 24.12.10, בוקר
Wed, 22 Dec 2010 ארתאח (שער אפרים), חווארה, יום ד' 22.12.10, אחה"צ
Wed, 15 Dec 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 15.12.10, בוקר
Fri, 10 Dec 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 10.12.10, בוקר
Wed, 1 Dec 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 1.12.10, אחה"צ
Sun, 28 Nov 2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 28.11.10, בוקר
Tue, 23 Nov 2010 מחסומי מרחב התפר: משער חקלאי חבלה ופלמייה עד ענבתא, ג'ברה ומחסום קצה ארתאח
Tue, 16 Nov 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, יום ג' 16.11.10, אחה"צ
Mon, 15 Nov 2010 מעבר חקלאי חבלה,מעבר חקלאי פלאמיה,דיר שארף, שער אפרים ( ארתאח) 15.11.10 בוקר
Sun, 14 Nov 2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 14.11.10, בוקר
Sun, 14 Nov 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אייל, יום א' 14.11.10, אחה"צ
Fri, 12 Nov 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 12.11.10, בוקר
Wed, 10 Nov 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 10.11.10, בוקר
Sun, 7 Nov 2010 ארתאח, ג'ברה, אייל, חבלה, יום א', 7.11.10, שחר-בוקר
Sun, 31 Oct 2010 משמרת שחר ארתאח, יום ראשון 31.10.10
Sun, 31 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, שבי שומרון, יום א' 31.10.10, אחה"צ
Fri, 29 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 29.10.10, בוקר
Tue, 26 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 26.10.10, אחה"צ
Mon, 25 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, יום ב' 25.10.10, אחה"צ
Tue, 19 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, שבי שומרון, יום ג' 19.10.10, בוקר
Mon, 18 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ב' 18.10.10, אחה"צ
Thu, 14 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 14.10.10, בוקר
Wed, 13 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 13.10.10, בוקר
Sun, 10 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 10.10.10, בוקר
Sun, 19 Sep 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום א' 19.9.10, אחה"צ
Mon, 13 Sep 2010 ארתאח (שער אפרים), עזון, יום ב' 13.9.10, אחה"צ
Sun, 12 Sep 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, שבי שומרון, יום א' 12.9.10, אחה"צ
Thu, 2 Sep 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 2.9.10, בוקר
Mon, 30 Aug 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, יום ב' 30.8.10, אחה"צ
Sat, 28 Aug 2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, חווארה, ענבתא, יום ש' 28.8.10, בוקר
Thu, 26 Aug 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, קלקיליה, יום ה' 26.8.10, אחה"צ
Wed, 25 Aug 2010 א-ראס, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, חבלה, עזון, יום ד' 25.8.10, אחה"צ
Sun, 22 Aug 2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 22.8.10, בוקר
Thu, 19 Aug 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 19.8.10, בוקר
Thu, 19 Aug 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 19.8.10, אחה"צ
Wed, 18 Aug 2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 18.8.10, אחה"צ
Wed, 18 Aug 2010 א-ראס, ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ד' 18.8.10, בוקר
Wed, 11 Aug 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), יום ד' 11.8.10, בוקר
Tue, 10 Aug 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 10.8.10, בוקר
Fri, 6 Aug 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 6.8.10, בוקר
Mon, 2 Aug 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 2.8.10, אחה"צ
Fri, 30 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 30.7.10, בוקר
Wed, 28 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ד' 28.7.10, בוקר
Wed, 28 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 28.7.10, אחה"צ
Fri, 23 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, יום ו' 23.7.10, בוקר
Sun, 18 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 18.7.10, בוקר
Sat, 17 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ש' 17.7.10, בוקר
Thu, 15 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ה' 15.7.10, אחה"צ
Thu, 15 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 15.7.10, אחה"צ
Wed, 14 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 14.7.10, בוקר
Sun, 11 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, חווארה, עורטא, עזון, ענבתא, יום א' 11.7.10, בוקר
Thu, 8 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 8.7.10, אחה"צ
Wed, 7 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 7.7.10, אחה"צ
Mon, 5 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 5.7.10, בוקר
Sat, 3 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ש' 3.7.10, בוקר
Fri, 2 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 2.7.10, בוקר
Wed, 30 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 30.6.10, אחה"צ
Mon, 28 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום ב' 28.6.10, אחה"צ
Mon, 28 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 28.6.10, בוקר
Fri, 18 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 18.6.10, בוקר
Sun, 13 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום א' 13.6.10, בוקר
Fri, 11 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ו' 11.6.10, בוקר
Thu, 10 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 10.6.10, אחה"צ
Wed, 9 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 9.6.10, אחה"צ
Mon, 7 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.6.10, אחה"צ
Mon, 7 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.6.10, אחה"צ
Mon, 7 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 7.6.10, בוקר
Sun, 6 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 6.6.10, בוקר
Wed, 2 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ד' 2.6.10, בוקר
Wed, 2 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 2.6.10, אחה"צ
Mon, 31 May 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 31.5.10, אחה"צ
Mon, 24 May 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 24.5.10, אחה"צ
Fri, 21 May 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 21.5.10, בוקר
Mon, 17 May 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 17.5.10, אחה"צ
Thu, 13 May 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 13.5.10, אחה"צ
Wed, 12 May 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 12.5.10, אחה"צ
Mon, 10 May 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
Mon, 10 May 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 10.5.10, בוקר
Mon, 10 May 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 10.5.10, בוקר
Mon, 10 May 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
Mon, 10 May 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
Sun, 9 May 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 9.5.10, אחה"צ
Sun, 9 May 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 9.5.10, בוקר
Wed, 5 May 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 5.5.10, אחה"צ
Thu, 29 Apr 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 29.4.10, בוקר
Wed, 28 Apr 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 28.4.10, אחה"צ
Thu, 22 Apr 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 22.4.10, אחה"צ
Thu, 15 Apr 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 15.4.10, בוקר
Mon, 12 Apr 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 12.4.10, בוקר
Thu, 8 Apr 2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 8.4.10, אחה"צ
Wed, 7 Apr 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 7.4.10, בוקר
Wed, 7 Apr 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 7.4.10, אחה"צ
Thu, 1 Apr 2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 1.4.10, אחה"צ
Sun, 28 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 28.3.10, אחה"צ
Thu, 25 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 25.3.10, אחה"צ
Wed, 24 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 24.3.10, אחה"צ
Tue, 23 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 23.3.10, בוקר
Sun, 21 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום א' 21.3.10, אחה"צ
Thu, 18 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 18.3.10, בוקר
Thu, 18 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 18.3.10, אחה"צ
Mon, 15 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
Mon, 15 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, חבלה, ראס עטיה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
Sun, 14 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 14.3.10, אחה"צ
Wed, 10 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ד' 10.3.10, בוקר
Wed, 10 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 10.3.10, אחה"צ
Wed, 3 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 3.3.10, בוקר
Wed, 3 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 3.3.10, אחה"צ
Mon, 1 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 1.3.10, אחה"צ
Wed, 24 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 24.2.10, אחה"צ
Tue, 23 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 23.2.10, בוקר
Mon, 22 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, שבי שומרון, יום ב' 22.2.10, בוקר
Sun, 21 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 21.2.10, אחה"צ
Sun, 21 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 21.2.10, בוקר
Sun, 21 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 21.2.10, בוקר
Thu, 18 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 18.2.10, בוקר
Wed, 17 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, יום ד' 17.2.10, בוקר
Wed, 17 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 17.2.10, אחה"צ
Tue, 16 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ג' 16.2.10, אחה"צ
Sun, 14 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 14.2.10, בוקר
Sun, 14 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 14.2.10, אחה"צ
Thu, 11 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), חווארה, עורטא, יום ה' 11.2.10, אחה"צ
Wed, 10 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 10.2.10, אחה"צ
Wed, 10 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 10.2.10, אחה"צ
Tue, 9 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), יום ג' 9.2.10, אחה"צ
Sun, 7 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, שבי שומרון, יום א' 7.2.10, אחה"צ
Sun, 7 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 7.2.10, בוקר
Thu, 4 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 4.2.10, אחה"צ
Wed, 3 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 3.2.10, אחה"צ
Tue, 2 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 2.2.10, אחה"צ
Mon, 1 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ב' 1.2.10, אחה"צ
Sun, 31 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 31.1.10, אחה"צ
Sun, 31 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 31.1.10, אחה"צ
Thu, 28 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, ענבתא, יום ה' 28.1.10, אחה"צ
Wed, 27 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 27.1.10, אחה"צ
Wed, 27 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ד' 27.1.10, בוקר
Tue, 26 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 26.1.10, אחה"צ
Mon, 25 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 25.1.10, אחה"צ
Sun, 24 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 24.1.10, בוקר
Thu, 21 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום ה' 21.1.10, אחה"צ
Wed, 20 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 20.1.10, אחה"צ
Tue, 19 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, ענבתא, יום ג' 19.1.10, בוקר
Tue, 19 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ג' 19.1.10, אחה"צ
Mon, 18 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ב' 18.1.10, אחה"צ
Sun, 17 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 17.1.10, בוקר
Tue, 12 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ג' 12.1.10, אחה"צ
Tue, 12 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ג' 12.1.10, בוקר
Sun, 10 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 10.1.10, אחה"צ
Sun, 3 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 3.1.10, בוקר
Thu, 31 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, שבי שומרון, יום ה' 31.12.0
Thu, 31 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 31.12.09, אחה"צ
Wed, 30 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 30.12.09, אחה"צ
Tue, 29 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, עזון עתמה, ענבתא, יום ג' 29.12.09, בוקר
Mon, 28 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ב' 28.12.09, אחה"צ
Mon, 28 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 28.12.09, בוקר
Sun, 27 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום א' 27.12.09, אחה"צ
Sun, 27 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 27.12.09, אחה"צ
Thu, 24 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ה' 24.12.09, אחה"צ
Thu, 24 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 24.12.09, בוקר
Wed, 23 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 23.12.09, אחה"צ
Tue, 22 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ג' 22.12.09, אחה"צ
Mon, 21 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 21.12.09, בוקר
Mon, 21 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ב' 21.12.09, אחה"צ
Sun, 20 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 20.12.09, אחה"צ
Thu, 17 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 17.12.09, אחה"צ
Tue, 15 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, יום ג' 15.12.09, בוקר
Tue, 15 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ג' 15.12.09, בוקר
Mon, 14 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 14.12.09, בוקר
Mon, 14 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 14.12.09, אחה"צ
Sun, 13 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום א' 13.12.09, אחה"צ
Sun, 13 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 13.12.09, אחה"צ
Sun, 13 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 13.12.09, בוקר
Thu, 10 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), יום ה' 10.12.09, אחה"צ
Thu, 10 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 10.12.09, בוקר
Wed, 9 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, חווארה, ענבתא, יום ד' 9.12.09, אחה"צ
Mon, 7 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 7.12.09, בוקר
Mon, 7 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 7.12.09, אחה"צ
Mon, 7 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 7.12.09, אחה"צ
Sun, 6 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 6.12.09, אחה"צ
Wed, 2 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 2.12.09, אחה"צ
Wed, 2 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 2.12.09, בוקר
Wed, 2 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 2.12.09, אחה"צ
Mon, 30 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 30.11.09, אחה"צ
Sun, 29 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), עזון, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 29.11.09, אחה"צ
Thu, 26 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 26.11.09, אחה"צ
Wed, 25 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 25.11.09, אחה"צ
Wed, 25 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 25.11.09, אחה"צ
Tue, 24 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ג' 24.11.09, אחה"צ
Wed, 18 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
Wed, 18 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ראס עטיה, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
Wed, 18 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 18.11.09, בוקר
Mon, 16 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 16.11.09, אחה"צ
Mon, 16 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 16.11.09, אחה"צ
Tue, 10 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 10.11.09, אחה"צ
Tue, 10 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ג' 10.11.09, אחה"צ
Mon, 9 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 9.11.09, בוקר
Sun, 1 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 1.11.09, אחה"צ
Thu, 29 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
Thu, 29 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
Tue, 27 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ג' 27.10.09, אחה"צ
Tue, 27 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום ג' 27.10.09, אחה"צ
Sun, 25 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 25.10.09, אחה"צ
Tue, 20 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, ראס עטיה, יום ג' 20.10.09, אחה"צ
Mon, 19 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, יום ב' 19.10.09, בוקר
Sun, 18 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 18.10.09, בוקר
Tue, 13 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 13.10.09, אחה"צ
Sun, 11 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), עזון, ראס עטיה, יום א' 11.10.09, אחה"צ
Wed, 30 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 30.9.09, בוקר
Tue, 29 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 29.9.09, אחה"צ
Thu, 24 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ה' 24.9.09, אחה"צ
Tue, 22 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 22.9.09, אחה"צ
Mon, 21 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ב' 21.9.09, בוקר
Thu, 17 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 17.9.09, אחה"צ
Tue, 15 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 15.9.09, אחה"צ
Sun, 13 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, עזון, ענבתא, יום א' 13.9.09, אחה"צ
Sun, 13 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 13.9.09, אחה"צ
Sun, 13 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 13.9.09, בוקר
Wed, 9 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ד' 9.9.09, אחה"צ
Sun, 6 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 6.9.09, בוקר
Sun, 6 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 6.9.09, אחה"צ
Thu, 3 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 3.9.09, בוקר
Wed, 2 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 2.9.09, בוקר
Tue, 1 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, עזון, ענבתא, יום ג' 1.9.09, אחה"צ
Mon, 31 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 31.8.09, אחה"צ
Sun, 30 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 30.8.09, בוקר
Thu, 27 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 27.8.09, בוקר
Thu, 27 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, קלקיליה, יום ה' 27.8.09, אחה"צ
Wed, 26 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ד' 26.8.09, אחה"צ
Tue, 25 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 25.8.09, בוקר
Tue, 25 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 25.8.09, בוקר
Tue, 25 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 25.8.09, בוקר
Tue, 25 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 25.8.09, בוקר
Tue, 25 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, יום ג' 25.8.09, אחה"צ
Tue, 25 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 25.8.09, בוקר
Mon, 24 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 24.8.09, אחה"צ
Sun, 23 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 23.8.09, אחה"צ
Wed, 19 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 19.8.09, בוקר
Tue, 18 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 18.8.09, בוקר
Tue, 18 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 18.8.09, אחה"צ
Mon, 17 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 17.8.09, אחה"צ
Sun, 16 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 16.8.09, אחה"צ
Sun, 16 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 16.8.09, בוקר
Wed, 12 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 12.8.09, אחה"צ
Tue, 11 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 11.8.09, אחה"צ
Sun, 9 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 9.8.09, בוקר
Thu, 6 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 6.8.09, אחה"צ
Thu, 6 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 6.8.09, בוקר
Wed, 5 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 5.8.09, בוקר
Mon, 3 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 3.8.09, בוקר
Thu, 30 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 30.7.09, אחה"צ
Wed, 29 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 29.7.09, בוקר
Tue, 28 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 28.7.09, בוקר
Mon, 27 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 27.7.09, בוקר
Thu, 23 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ענבתא, יום ה' 23.7.09, בוקר
Wed, 22 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 22.7.09, בוקר
Wed, 22 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ד' 22.7.09, אחה"צ
Tue, 21 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ג' 21.7.09, אחה"צ
Tue, 21 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 21.7.09, בוקר
Tue, 21 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 21.7.09, בוקר
Mon, 20 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ב' 20.7.09, אחה"צ
Wed, 15 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 15.7.09, בוקר
Tue, 14 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 14.7.09, אחה"צ
Mon, 13 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 13.7.09, אחה"צ
Wed, 8 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 8.7.09, אחה"צ
Tue, 7 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 7.7.09, אחה"צ
Mon, 6 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 6.7.09, בוקר
Mon, 6 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 6.7.09, אחה"צ
Thu, 2 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 2.7.09, אחה"צ
Thu, 2 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 2.7.09, בוקר
Wed, 1 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 1.7.09, בוקר
Tue, 30 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 30.6.09, בוקר
Mon, 29 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 29.6.09, אחה"צ
Sun, 28 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, מעבר אייל, ענבתא, יום א' 28.6.09, בוקר
Sun, 28 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 28.6.09, בוקר
Wed, 24 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ד' 24.6.09, בוקר
Tue, 23 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ג' 23.6.09, אחה"צ
Mon, 22 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 22.6.09, אחה"צ
Sun, 21 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 21.6.09, בוקר
Thu, 18 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 18.6.09, בוקר
Tue, 16 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 16.6.09, אחה"צ
Tue, 16 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 16.6.09, אחה"צ
Mon, 15 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 15.6.09, אחה"צ
Mon, 15 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 15.6.09, אחה"צ
Sun, 14 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 14.6.09, אחה"צ
Sun, 14 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 14.6.09, בוקר
Thu, 11 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 11.6.09, אחה"צ
Thu, 11 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 11.6.09, בוקר
Tue, 9 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 9.6.09, בוקר
Tue, 9 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 9.6.09, אחה"צ
Mon, 8 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.6.09, אחה"צ
Mon, 8 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 8.6.09, בוקר
Sun, 7 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 7.6.09, בוקר
Sun, 7 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 7.6.09, בוקר
Sun, 7 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 7.6.09, אחה"צ
Thu, 4 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 4.6.09, בוקר
Thu, 4 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), קלקיליה, יום ה' 4.6.09, אחה"צ
Thu, 4 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 4.6.09, בוקר
Wed, 3 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 3.6.09, בוקר
Tue, 2 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 2.6.09, בוקר
Mon, 1 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 1.6.09, בוקר
Mon, 1 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ב' 1.6.09, בוקר
Mon, 1 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ב' 1.6.09, אחה"צ
Sun, 31 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 31.5.09, בוקר
Tue, 26 May 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), יום ג' 26.5.09, אחה"צ
Tue, 26 May 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 26.5.09, בוקר
Tue, 26 May 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 26.5.09, אחה"צ
Tue, 26 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 26.5.09, בוקר
Mon, 25 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 25.5.09, בוקר
Sun, 24 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 24.5.09, בוקר
Sun, 24 May 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 24.5.09, בוקר
Thu, 21 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 21.5.09, בוקר
Thu, 21 May 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 21.5.09, אחה"צ
Wed, 20 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 20.5.09, בוקר
Tue, 19 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 19.5.09, בוקר
Tue, 19 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 19.5.09, בוקר
Tue, 19 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 19.5.09, אחה"צ
Mon, 18 May 2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 18.5.09, בוקר
Sun, 17 May 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום א' 17.5.09, אחה"צ
Thu, 14 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 14.5.09, בוקר
Wed, 13 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 13.5.09, בוקר
Wed, 13 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 13.5.09, בוקר
Tue, 12 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 12.5.09, בוקר
Tue, 12 May 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), יום ג' 12.5.09, בוקר
Mon, 11 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 11.5.09, בוקר
Sun, 10 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 10.5.09, בוקר
Thu, 7 May 2009 ארתאח, יום ה' 7.5.09, בוקר
Thu, 7 May 2009 אייל, ארתאח, ענבתא, יום ה' 7.5.09, בוקר
Wed, 6 May 2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 6.5.09, בוקר
Tue, 5 May 2009 אייל, ארתאח, ענבתא, יום ג' 5.5.09, אחה"צ
Tue, 5 May 2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 5.5.09, בוקר
Sun, 3 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 3.5.09, בוקר
Thu, 30 Apr 2009 ארתאח, יום ה' 30.4.09, אחה"צ
Mon, 27 Apr 2009 ארתאח, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 27.4.09, בוקר
Thu, 23 Apr 2009 אייל, ארתאח, ענבתא, יום ה' 23.4.09, אחה"צ
Thu, 23 Apr 2009 אייל, ארתאח, דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 23.4.09, אחה"צ
Wed, 22 Apr 2009 ארתאח, ענבתא, יום ד' 22.4.09, בוקר
Sun, 12 Apr 2009 ארתאח (שער אפרים), עזון, קלקיליה, יום א' 12.4.09, אחה"צ
Mon, 6 Apr 2009 ארתאח, יום ב' 6.4.09, בוקר
Sun, 5 Apr 2009 ארתאח, יום א' 5.4.09, בוקר
Thu, 2 Apr 2009 ארתאח, ענבתא, יום ה' 2.4.09, בוקר
Tue, 31 Mar 2009 ארתאח, עזון עתמה, יום ג' 31.3.09, אחה"צ
Thu, 26 Mar 2009 ארתאח, יום ו' 27.3.09, בוקר
Sun, 22 Mar 2009 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), יום א' 22.3.09, בוקר
Thu, 19 Mar 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ה' 19.3.09, בוקר
Sun, 15 Mar 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 15.3.09, בוקר
Sun, 15 Mar 2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, יום א' 15.3.09, בוקר
Sat, 28 Feb 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ש' 28.2.09, בוקר
Wed, 25 Feb 2009 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 25.2.09, בוקר
Mon, 16 Feb 2009 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 16.2.09, אחה"צ
Tue, 3 Feb 2009 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 3.2.09, אחה"צ
Wed, 28 Jan 2009 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 28.1.09, בוקר
Wed, 21 Jan 2009 ארתאח, ענבתא, יום ד' 21.1.09, בוקר
Thu, 1 Jan 2009 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 1.1.09, בוקר
Wed, 31 Dec 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 31.12.08, בוקר
Sun, 21 Dec 2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 21.12.08, בוקר
Thu, 11 Dec 2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 11.12.08, בוקר
Wed, 10 Dec 2008 ארתאח, ענבתא, יום ד' 10.12.08, בוקר
Tue, 9 Dec 2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 9.12.08, אחה"צ
Sun, 7 Dec 2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 7.12.08, בוקר
Thu, 27 Nov 2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 27.11.08, בוקר
Sun, 23 Nov 2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 23.11.08, בוקר
Wed, 19 Nov 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 19.11.08, בוקר
Tue, 18 Nov 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 18.11.08, אחה"צ
Thu, 13 Nov 2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 13.11.08, בוקר
Tue, 11 Nov 2008 ארתאח, ענבתא, יום ג' 11.11.08, בוקר
Sun, 9 Nov 2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 9.11.08, בוקר
Wed, 5 Nov 2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ד' 5.11.08, בוקר
Mon, 3 Nov 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.11.08, בוקר
Sun, 12 Oct 2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 12.10.08, בוקר
Sun, 14 Sep 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 14.9.08, בוקר
Sun, 31 Aug 2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 31.8.08, בוקר
Sun, 24 Aug 2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 24.8.08, בוקר
Sun, 10 Aug 2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 10.8.08, בוקר
Sun, 20 Jul 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 20.7.08, בוקר
Sun, 6 Jul 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 6.7.08, בוקר
Mon, 30 Jun 2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 30.6.08, בוקר
Sun, 22 Jun 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 22.6.08, בוקר
Thu, 29 May 2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 29.5.08, בוקר
Sun, 25 May 2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 25.5.08, בוקר
Sun, 18 May 2008 אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), יום א' 18.5.08, בוקר
Thu, 15 May 2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 15.5.08, בוקר
Wed, 14 May 2008 ארתאח, עזון, ענבתא, יום ד' 14.5.08, בוקר
Sun, 27 Apr 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 27.4.08, בוקר
Sun, 13 Apr 2008 ארתאח, בית איבא, ענבתא, יום א' 13.4.08, בוקר
Sun, 13 Apr 2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 13.4.08, בוקר
Sun, 13 Apr 2008 אייל, ארתאח, יום א' 13.4.08, בוקר
Thu, 10 Apr 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 10.4.08, בוקר
Sun, 23 Mar 2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 23.3.08, בוקר
Sun, 16 Mar 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 16.3.08, בוקר
Thu, 6 Mar 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 6.3.08, בוקר
Tue, 4 Mar 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 4.3.08, בוקר
Sun, 2 Mar 2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 2.3.08, בוקר
Sun, 24 Feb 2008 אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 24.2.08, בוקר
Thu, 7 Feb 2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 7.2.08, בוקר
Mon, 28 Jan 2008 א-ראס, ארתאח, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 28.1.08, בוקר
Sun, 20 Jan 2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 20.1.08, בוקר
Wed, 26 Dec 2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 26.12.07, בוקר
Thu, 29 Nov 2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 29.11.07, בוקר
Tue, 27 Nov 2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 27.11.07, בוקר
Sun, 25 Nov 2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 25.11.07, בוקר
Tue, 20 Nov 2007 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 20.11.07, בוקר
Thu, 15 Nov 2007 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 15.11.07, בוקר
Sun, 4 Nov 2007 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 4.11.07, בוקר
Wed, 31 Oct 2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 31.10.07, בוקר
Wed, 31 Oct 2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 31.10.07, בוקר
Sun, 28 Oct 2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 28.10.07, אחה"צ
Tue, 23 Oct 2007 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ג' 23.10.07, בוקר
Mon, 22 Oct 2007 ארתאח, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 22.10.07, בוקר
Mon, 22 Oct 2007 ארתאח, ענבתא, יום ב' 22.10.07, בוקר
Sun, 21 Oct 2007 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום א' 21.10.07, בוקר
Wed, 10 Oct 2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), יום ד' 10.10.07, בוקר
מחסום ארתאח (שער אפרים)
Tue, 31 Jan 2006 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא
Sun, 1 Jan 2006 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפרית)
Mon, 12 Dec 2005 ארתאח-ג'בארה-ענבתא... כאילו יש מחסום
Sun, 13 Nov 2005 מחסום ג'וברה: תלך תבוא
Mon, 31 Jan 2005 ארתאח-ג'ובארה
Sun, 30 Jan 2005 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Sun, 2 Jan 2005 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Wed, 29 Dec 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Wed, 31 Mar 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Tue, 30 Mar 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Mon, 29 Mar 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Mon, 29 Mar 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Sun, 28 Mar 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Wed, 24 Mar 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Sun, 21 Mar 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Thu, 18 Mar 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Mon, 15 Mar 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Wed, 10 Mar 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Tue, 9 Mar 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Mon, 8 Mar 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Thu, 4 Mar 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Wed, 3 Mar 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Mon, 1 Mar 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Sun, 29 Feb 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Wed, 25 Feb 2004 אל ג'ורה (המחסום ההומניטרי), ארתאח (שער אפרים)
Tue, 24 Feb 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Wed, 18 Feb 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Tue, 17 Feb 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), קלקיליה
Mon, 16 Feb 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), קלקיליה
Sat, 14 Feb 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Wed, 11 Feb 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Tue, 10 Feb 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Mon, 9 Feb 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Wed, 4 Feb 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Mon, 26 Jan 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Wed, 14 Jan 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Mon, 12 Jan 2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
Sat, 1 Jan 2000 ארתח, ג'בארה, ג'ית, קלקיליה