View Album | Page 5 | Machsomwatch

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

אחרי הריסת המגורים זה המקום המוצל היחידי שנותר
Photographer: Daphne Banai
Jul-21-2019
בקעת הירדן דיר ג'ריר: הרועים הפלסטינים מתבוננים באדמות המעובדות שלהם בעמק
Photographer: Rita Mendes-Flohr
Jul-17-2019
בקעת הירדן, דיר ג'ריר: עם שחר מגיעים מתנחלים ממאחז מעלה שלמה עם צאנם לגבעה שבצידו האחר של העמק המעובד
Photographer: Rita Mendes-Flohr
Jul-17-2019
עוג'ה: שני חיילים מחכים להוראות
Photographer: Rita Mendes-Flohr
Jul-4-2019
גיא הירשפלד מסביר לחיילים חדשים על הכיבוש
Photographer: Rita Mendes-Flohr
Jul-4-2019
בקעת הירדן: נער פלסטיני רועה בעוג'ה
Photographer: Rita Mendes-Flohr
Jul-4-2019
אחד העדרים שב הביתה, ברקע העיירה דומא, בפיגוע רצחני ב-2015 מתנחלים שרפו שם למוות זוג הורים ובנם הפעוט
Photographer: Rita-Mendes Flor
Jun-13-2019
עימות עם מצלמות: נער הגבעות שולף מצלמה אל פני הרועה הפלסטיני, אשר שולף עליו בחזרה
Photographer: Rita-Mendes Flor
Jun-13-2019
נער הגבעות על הטרקטורון, בהמשך מאהל הרועים ברשאש
Photographer:
Jun-13-2019
שדות זהב בבקעת הירדן; מרחוק נראית התנחלות מעלה אפרים וברקע פסגת הר סרטבָה
Photographer: Rita-Mendes Flor
Jun-13-2019
בקעת הירדן: יום הולדת השתרבב לחג הכללי וככה זה נראה
Photographer: Rachel Afek
Jun-6-2019
בקעת הירדן: רמדאן או לא רמדאן, הכבשים צריכות את שלהן, והגבינה זקוקה לחלב, והשוחט לעז והחד גדיא...
Photographer: Rachel Afek
Jun-6-2019
בקעת הירדן: ערימות זהב של גרגירי חיטה
Photographer: Racal Afek
Jun-6-2019
יומולדת של אביב השתרבב לחג הכללי
Photographer: Rachel Afek
Jun-6-2019
הכבשים בח'אלת מכחול
Photographer: Rachel Afek
Jun-6-2019
ערמות של טחין או קמח מפוזרות על שארית זהב חיטה
Photographer: Rachel Afek
Jun-6-2019
ערמות של טחין או קמח מפוזרות על שארית זהב חיטה
Photographer: רחל אפק
Jun-6-2019
הכבשים יוצאות למרעה
Photographer: Rita-Mendes Flor
May-29-2019
מבט על המאהל הבדואי ברשאש. מימין הכפר דומא בו נשרפו למוות שלושה מבני משפחת דוואבשה.
Photographer: Rita-Mendes Flor
May-29-2019
בקעת הירדן: משאית מביאה מתנות מערביי ישראל לתושבי הבקעה לכבוד הרמדאן
Photographer:
Jun-1-2019
בקעת הירדן: משאית מלאה מתנות לכבוד עיד אל פיטר
Photographer:
Jun-1-2019
בקעת הירדן: כבשים בסככת הצל
Photographer:
May-4-2019
בקעת הירדן: משלחת נשים ערביות ישראליות מביאות לקהילות הרועים מתנות לכבוד הרמדאן
Photographer:
May-4-2019
Photographer:
May-5-2019
בקעת הירדן: יום גשום ושקט.אין ביום כזה מפגש עם הכיבוש. מזג האויר פועל לטובת האוכלוסיה השנה גם מצד הטבע וגם מצד הכובש
Photographer:
Mar-4-2019
בקעת הירדן: בתוך האהל הנשים מבשלות - שמחה והמולה
Photographer:
Apr-25-2019
בקעת הירדן: חג הפסח מרוקן את הבקעה מפעילות של הצבא והמתנחלים, אפשר ליהנות בשקט
Photographer:
Apr-25-2019
בקעת הירדן, רשאש: מבט לעבר המאהל הבדואי בעין רשאש, ברקע ההר הגבוה ביותר בבקעה, הסרטבּה
Photographer:
Apr-25-2019
בקעת הירדן, רשאש: המתנחל אלחנן מגיע על הטרקטורון עם בנו הקטן אל הרועים הפלסטינים
Photographer:
Apr-28-2019
בקעת הירדן, רשאש: בנו של מוסה מקושש זרדים בשביל לעשות לנו תה
Photographer:
Apr-25-2019
בקעת הירדן, רשאש: גיא ותמרה נהנים מהנוף
Photographer:
Apr-25-2019
בקעת הירדן שער גוכיה: לפני שלושה שבועות הצבא שבר וסילק את השער בגלל תרגיל צבאי
Photographer:
Apr-10-2019
בקעת הירדן: שער גוכיה המחודש חוסם את המעבר בין מערב ומזרח הגדה
Photographer:
Apr-10-2019
בקעת הירדן: צינור מים גדול נמתח לעבר אחת הגבעות משם יורידו מים אל ההתנחלויות
Photographer:
Apr-10-2019
עין רשאש: אחרי החורף השופע המים שוב שוצפים בתעלות
Photographer:
Apr-10-2019
במרעה, באזור: אמנון ואלחנן המתנחל לא מגיעים לעמק השווה בשיחה על המצב
Photographer:
Apr-12-2019