אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 5.11.12, בוקר

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
חיה א. (מדווחת)
Nov-5-2012
|
Morning

 

 

מירושלים עד נבי יוניס (הכניסה לחלחול ולחברון)

 על כביש 60                                                                                                                        

                                                                                 

08:20 מת"קinfo-icon עציון—נכנסנו פנימה כ-10 אנשים. בחדר ההמתנה 80-70 איש.

07:30 נשאש

08:30 בית אומר

09:00 נבי יוניס

בכל המקומות האלו באו אנשים לשאול עצות  בעניני משטרה ושב"כ, לקחו ומסרו ניירות וכספים לעו"ד ולשם  תשלום דוחות בדואר ישראל.

הכל המקומות סיפרו לנו על תלאות ומצוקות. אחד סיפר שאשתו הפילה את ילדם (הראשון) אחרי שבאו ב-02:00  בלילה לקחת אותו לחקירת משטרה שהסתיימה ללא כל האשמה. אחרים ספרו על אישורים שנלקחו ובאותו רגע הפכו למנועים מסוגים שונים וחוסלה פרנסתם. ועוד ועוד.