View Album | Machsomwatch

View Album

Back to all albums

Etzion DCO Album

בשירותי הנשים במת"ק עציון יש מים זורמים בכיור
Photographer:
30/10/2019
שירותי הנשים במת"ק עציון נקיים יותר
Photographer:
30/10/2019
שיפור בתחזוקת שירותי הנשים במת"ק עציון: יש מים בכיור!
רונית מתראיינת לכתבה, מתק עציון
Photographer:
02/09/2019
הפעם הדלת לשרותים היתה פתוחה, אבל הטינופת נשארה מזעזעת
Photographer:
07/10/2019
מישהו מנסה למשוך צינור כדי לנקות את שרותי הנשים, אבל אין מים...
Photographer:
07/10/2019
השלט על הקיר אוסר על אכילה ושתייה בזמן ההמתנה, זאת כאשר אנשים מחכים כאן שעות ארוכות
Photographer:
07/10/2019
שלושתנו, צעירות בלב ומתקדמות בשנים - שלומית ה"תינוקת" (70), נתניה (80) ואורה (90), מוחצאות זמן בגילנו המתקדם לצאת למת"קים ולעמוד -גוף ונשמה- מול הכיבוש, המתנחלים, המחסומים, הצבא והמשטרה
Photographer:
07/10/2019
רונית מתראיינת לכתבה, מתק עציון
Photographer:
03/10/2019
כרגיל ממתינים בשמש הקופחת
Photographer:
09/09/2019
The Palestinian window office at Gush Etzion…..the door is closed and a man inside it taking the IDs from the Palestinians and making a list of whose turn it will be ….when the door eventually again opens.
יזמות במת"ק עציון. לממתינים - מכירת קפה מתרמוס
Photographer:
09/09/2019
שלומית ונתניה מקבלות קהל במשרד הסמוך לביוב ולשירותים הסגורים
Photographer:
09/09/2019
Shlomit and I sit on our office next to the sewage and locked as always toilet.
הדלת לאולם ההמתנה במת"ק עציון שוב נעולה, אנשים ממתינים בחוץ. בשמש. החיילים בפנים במיזוג
Photographer:
09/09/2019
When we left there were only one or two people outside but the door was still locked and closed so as to protect the soldiers from the onslaught
בקצה האולם אישה ממתינה כבר שעות עם תינוק בזרועותיה.
Photographer:
16/09/2019
שלומית שומעת מאחד הפלסטינים כי הוא הולך לערב את הרשות הפלסטינית בהזנחה האיומה של ניקון השירותים במת"ק
Photographer:
16/09/2019
אנשים צובאים על דלתו הסגורה של המת"ק. דוכן של קפה מתרמוס צץ בחוץ
Photographer:
04/09/2019
2019 מת"ק עציון: אשים מחכים בחוץ כי האולם מלא וחייל מפקח על הדלת
Photographer:
14/08/2019
מת"ק עציון 2019: רק הגענו למת"ק ואורה ושלומית כבר מקבלות פניות במשרד המאולתר שלנו..
Photographer:
19/08/2019
2019 מת"ק עציון: היום פתחו בתשע במקום בשמונה. עם פתיחת האולם התפרץ פנימה קהל גדול
Photographer:
19/08/2019
מת"ק עציון: הצפיפות מתחילה כבר בכניסה
Photographer:
14/08/2019
מת"ק עציון 7.8.2019: ההגיינה של הכיבוש תואמת לכל אספקט אחר שלו (תא 2)
Photographer:
07/08/2019
מת"ק עציון 7.8.2019: ההגיינה של הכיבוש תואמת לכל אספקט אחר שלו (תא 1)
Photographer:
07/08/2019
מת"ק עציון 7.8.19: יושבים באולם המת"ק שעות רבות. ומי שנזקק לשירותים?
Photographer:
07/08/2019
מת"ק עציון 7.8.19 - עמדת המספרים לתור והצג, כאילו העניינים מתנהלים בסדר. אבל הם לא.
Photographer:
07/08/2019
זה מה שהכיבוש מסוגל לעשות לרווחת הנתינים הכבושים
Photographer:
12/08/2019
מת"ק עציון: הצג הראה את המספר 59 כשהגענו. אחרי שעה וחצי כשעזבנו ראינו שרק 26 אנשים טופלו! כאמור, זה יומו של הצב.
Photographer:
05/08/2019
האולם חם מאוד. הזיעה נוטפת. המיזוג, וגם המסך על הקיר שמקרין תמונות של פלסטינים מאושרים תחת הכיבוש, הם הסוואה בלבד
Photographer:
05/08/2019
מת"ק עציון: הגענו בשעה 10.40. כבר מבחוץ יכולנו לראות שהצפיפות באולם הייתה כה גדולה שרבים חיכו בחוץ
Photographer:
05/08/2019
מת"ק עציון: שלומית מוקפת אנשים שמבקשים עזרה בשלל בעיות הקשורות לבירוקרטיה של הכיבוש
Photographer:
22/07/2019
מתק עציון: אנשים חוזרים ומתקבצים ליד הקרוסלה בדרך למשרדים
Photographer:
22/07/2019
מת"ק עציון: הכיבוש נראה נפלא במסכי התעמולה במת"ק
Photographer:
22/07/2019
מת"ק עציון: עוברים בקרוסלה אל המשרדים
Photographer:
06/07/2019
מת"ק עציון - ממתינים להיכנס למשרדי המת"ק
Photographer:
30/06/2019
אורה משקיפה באולם ההמתנה של המת"ק
Photographer:
24/06/2019
כבר במגרש החנייה של מת"ק עציון אנשים ניגשו ושטחו בפנינו בעיות שונות
Photographer:
24/06/2019
מת"ק עציון: אנשים בחרו לשבת בצל בחוץ, ממילא המתנה ארוכה מאוד עמדה לפניהם
Photographer:
10/06/2019
מת"ק עציון: אדם שבא להתייעץ אתנו הראה לנו מסמך שכתוב רובו בעברית וכמה מיליפם בערבית. מי שכתב עבורו את ההצהרה בלבל בין המינים כך שלקח לנו קצת זמן עד שהבנו שהמסמך נוגע לאשתו.
Photographer:
10/06/2019
מת"ק עציון: אנשים רבים מחכים לכרטיס מגנטי ובנוסף יש להם אינספור בעיות.
Photographer:
10/06/2019
הפלסטינים כיסו את המפגע ביריעות ברזנט, לשווא
Photographer: Shlomit Sh.
20/05/2019
הביוב במגרש החנייה של מת"ק עציון זורם חופשי
Photographer: Shlomit Sh.
20/05/2019
כבר כמה שבועות  שביוב  מצחין מקדם את פני הבאים  למת’ק עציון
Photographer: Slomit Sh.
06/05/2019