הרשמה למפגש בזום | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

הרשמה למפגש בזום

 

הערב!!! 
בשעה 20:00-  סיפורו של כפר קטן ועקשן - קדום

זה הקישור:

https://bit.ly/2H5aSvM