א-ראם, קלנדיה

Share:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
הדס ב. וענבל מ.
Mar-18-2004
|
Morning

א-רם: תנועה כבדה מהרגיל. לא ברור למה. הקצין בני נענה לפנייה שלנו לשחרר אישה שהגיעה עם מכונית עם לוחית של הרשות. לעומת זאת פקידי ההוצאה לפעול ממשיכים בעבודתם. לא ראינו כל מכונית שהוחרמה והם מאפשרים לשלם את החוב בתשלומים, ללא ריבית והצמדה, אך הסבירו לנו שהם מנצלים את המעבר במחסום משפני שאם הם ייכנסו לבתים של התושבים הם יירצחו והם תופסים אותם במקום שכואב. ולריה תברר ב"בצלם" היכן אפשר להתלונן על פעילות זאת. כשחזרנו דרך המחסום (בשעה 9 ) חכינו עשרים דקות עד שעברנו. מצב בלתי רגיל ולא מוסבר.

קלנדיה: תנועה ערה אך שוטפת. שלושה בחורים מעירים (אחד נראה כמו נער) נתפסו ללא תעודות. הוחזקו מאחורי רשת הסוואה כשחייל ונשקו שלוף שומר עליהם. אחד הבחורים התלונן בפני החייל על שהזיקו לסחורה שלו. נתנו לו כרטיס של המוקד (חייל אחד מנע זאת מאיתנו אך כשהוא התחלף באחר עשינו זאת). ה"מעצר" הזה נעשה בהפגנת כוחנות מיותרת. פנינו לשאדי וקבלנו תשובה שיטפלו בעניין. החיילים אמרו שפנו למשטרה.