ביקור כפרים: מסחה

Share:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
מיקי פישר, מרים שיש (מדווחת) ענתיה ואביבה.
Nov-28-2010
|
Morning

בעקבות הביקור הוצאנו מכתב לאל"מ אלי בראון, היועץ המשפטי לאיו"ש,
בתמיכת שומרי משפט, רבנים למען זכויות אדם. המסקר את התלונות שהובאו בפנינו, להלן נוסח המכתב:
 
16 בדצמבר, 2010
 
לכבוד
אל"מ אלי בראון                                                                                                                          
היועץ המשפטי לאיו"ש
בפקס: 02-9977326
 
שלום רב,
                                             
הנדון :   אי פתיחת  שער  חקלאי בגדר ההפרדה בכפר מסחה ודרישה להפוך את השערים החקלאיים משערים עונתיים לשנתיים  
 
1.     הרינו פונים אליך, בעקבות תלונתם של מועצת הכפר מסחה ותושביו על פגיעה במרקם חייהם ובפרנסתם התלויים במטעי הזיתים שלהם במרחב התפר.  אלה שני עניינים עקרוניים, שאינם אלא קצה הקרחון לבעיות רבות אחרות שנוצרו כתוצאה מכליאת אדמותיהם במרחב התפר.
 
א. סירוב לפתיחתו של שער בגדר, שער המכונה "שער האני " (ע"ש קרבתו  לבית הבודד של האני איש מסחה, שנותר במרחב התפר) למעבר לאדמות מרחב התפרinfo-icon:
שער זה היה פתוח  למעבר לחקלאי מרחב התפר במשך 3 שנים מאז הוקמה הגדר בשנת 2004/5 , ובאותה תקופה עברו החקלאים עם היתרים  או  באמצעות רישום תעודות הזהות בשער החקלאי.
לפני כשנתיים הפסיקו לאפשר לחקלאים בעלי אדמות הסמוכות לשער זה  לעבור דרכו, והם נדרשו לעבור דרך שער מסחה צפון – שער  1534.
דא עקא, שהשער הזה מצוי במרחק של  למעלה מ-3 ק"מ מחלקות האדמה של חקלאים רבים בכפר, וכדי להגיע אליהן, הם נדרשים  לעבור בדרך הררית קשה להליכה, ולחצות הר ואחריו ואדי עד שהם מגיעים לאדמותיהם  הסמוכות ל"שער האני".
 
                                                        -2-
 
כבר במסיק השנה שעברה – שנת 2009 -  חקלאים אלה  נאלצו  לוותר על עזרת ילדיהם הצעירים  במסיק בגלל המרחק וקשיי ההליכה, על  נסיעה בכלי חקלאי כמו טרקטור ואף  על חמורים שלא עמדו בקשיי הדרך, והיה עליהם לשאת את שקי יבול הזיתים על כתפיהם לשער הצפוני המרוחק.
אלא שבכך לא  מלאה  סאת הייסורים של החקלאים הללו, בשנה האחרונה שנת 2010 , הולכת ונבנית סמוך לאדמות מטעיהם במרחב התפר  שכונה חדשה של התנחלות עץ אפרים , ולשם כך נחפרה חפירה בין שטח הבניה בהתנחלות לוואדי, ובכך נחסמו כל הדרכים למעבר בפני בעלי הקרקעות הסמוכים לשער האני ולא הייתה להם כל אפשרות להגיע למטעיהם ולמסוק את יבול הזיתים של שנת 2010.
גם בקשתם להגיע לשטחים בליווי על  כביש המערכת לא נענתה.
כך אבד לו היבול של שנה זאת  באותם שטחים ונפגעה פרנסתם של בעליו.
 בין האנשים בעלי הקרקע נביא לדוגמה את מקריהם של שני החקלאים הבאים:
צאלח מוחמד עותמאן עאמר ת.ז. 956715239, למשפחתו 25 דונם הסמוכים לשער האני, אך אף אחד מבני משפחתו שקיבלו היתר לשער 1534,  לא יכול היה להגיע דרך השער הנ"ל לאדמות המשפחה ולמסוק את הזיתים  .
* עיד עבד אלגאפר מוחמד עאמר ת.ז. 99881774, למשפחתו 32 דונם. קיבל אחרי תלונתו שאינו יכול להגיע לאדמה, היתר לשער עזון עתמה דרום, אלא שגם משם לא יכול היה להגיע לשטחי אדמתו מאחר ועליו לעבור בהתנחלות אלקנה.
יש  להוסיף ולציין שיום אחד בתחילת עונת המסיק, פתח הצבא את "שער האני" שבו מדובר   לחקלאים, אלא שלאחר 10 דקות  הגיע רכז הביטחון של אלקנה והודיע שלא יאפשר לאנשים להגיע לאדמותיהם, כוחות הצבא שהיו במקום אלצו את החקלאים  לחזור כלעומת שבאו.
כמו כן, במהלך המסיק עם היוודע הבעיה של שער זה, פנו האנשים לנשות מחסום ווטש, שהתקשרו מיידית לקציני המת"ק בנושא, אך שם נאמר שיפנו באמצעות הקישור הפלסטיני.
אכן הקישור הפלסטיני הגיש רשימת שמות מעודכנת של  החקלאים בעלי הקרקעות הסמוכות לשער ובני משפחותיהם, אך כל בקשותיו בשם התושבים לפתיחת השער הנ"ל נדחו על הסף מספר פעמים, כשבפעם האחרונה נמסר שכבר אין זיתים, כנראה נגנבו, ולכן אין עוד טעם  לטפל בבעיה  .
 
                                              -3-
ב.     בעיה חריפה נוספת היא היותם של שערי הכפר מסחה עונתיים, למרות שלחקלאי הכפר
      כ-2000 דונם  של  אדמות עם מטעי זיתים הכלואות  במרחב התפר.

      בכפרים אחרים כמו דיר אלגצון, זאוויה ואחרים -  השערים פתוחים במשך כל השנה והחקלאים
      יכולים להגיע מדי יום למטעיהם ולטפל בהם בכל העבודות השנתיות והעונתיות הדרושות.
      גם בכפרים נוספים כמו קפין - השער החקלאי  פתוח מספר פעמים בשבוע,
      אך במסחה לעומתם הוכרז השער החקלאי כשער עונתי, ולפיכך החקלאים  אינם יכולים לעבד את
      מטעיהם כראוי, דבר הפוגע במרקם חייהם ובפרנסתם, ובנוסף אף מאפשר מפגע נוסף,
      אנשים  המגיעים מהצד הישראלי, פוגעים בחלקות החקלאים הללו  אם בגניבת היבול כמו שקרה
      השנה, אם בהשגת גבול ע"י סלילת דרכים בשטחיהם .
 
אנו מצפים  לטיפול מהיר בבעיות ובפתרונן כדי שהצבא ומדינת ישראל יעמדו בהבטחתם לשמור על
מרקם חייהם של החקלאים כפי שהובטח בכל מקום ומסמך עם הקמת הגדר.

 
בברכה
 הרב אריק אשרמן  - מזכ"ל רבנים שומרי משפט למען זכויות אדם- פקס למענה:
 מרים שיש, מיקי פישר - ארגון מחסום ווטש – פקס למענה: 1533-5253853
 
העתקים:
סרן סנדרה אופינקרו-  ק' יעוץ מדור בטחון ופלילי ביועמ"ש האחראית
סא"ל סמיר עאמר- רע"ן מעברים ותפר