Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בעיות במחסומים חקלאיים

Wed, 27 Jul 2022 מחסום עאנין: ילד בן 14 לא יעבור בלי אביו. אביו משותק
Wed, 20 Jul 2022 מחסום עאנין: כמה משלמים לך?
Thu, 31 Mar 2022 דוח טלפוני מעאנין: אלימות בשולי הכיבוש בצפון
Wed, 17 Nov 2021 מחסום עאנין: גם היום איחרו לפתוח בשלוש שעות
Wed, 20 Oct 2021 מחסום עאנין: מתי התושבים ידעו את שעות הפתיחה?
Sun, 1 Aug 2021 שער חקלאי (839) - הגענו למחסום. חיכינו שעה ארוכה ואיש לא הגיע
Thu, 8 Jul 2021 מחסום ג'למה: כל יום בודקים אותי מחדש
Sun, 24 Jan 2021 מחסום עאנין: טרקטורים לא יכולים לעבור
Sun, 22 Nov 2020 מחסום ברטעה: עיכוב במעבר עקב תירגול או אירוע ביטחוני
Sat, 10 Oct 2020 מחסום עאנין: יפתחו בזמן למסיק או לא?
Sun, 14 Jun 2020 מחסום עאנין: סגור למעבר החקלאים אך מאויש בחיילים
Mon, 1 Jun 2020 מחסומי ברטעה וטורה: חוזרים לתפקד כמו מלפני סגר הקורונה
Thu, 5 Mar 2020 מחסום ברטעה: למחסום מונה מפקד חדש, והוא מקשיח עמדות
Tue, 3 Mar 2020 סכנה: כאן בונים! הרחבת התנחלויות אלקנה ועץ אפרים או התנחלות חדשה?
Wed, 23 Oct 2019 ג'יוס צפון 965 השער נעול. המפתח אבד
Fri, 1 Nov 2019 שערים עונתיים במרחב התפר ובמרכז הגדה
Wed, 30 Oct 2019 מחסומי הצפון, טייבה רומנה: איחורים בפתיחת המחסומים לצד פרצות גדולות בגדר המערכת
Wed, 7 Aug 2019 ברטעה-ריחן, חרמש, טורה-שקד, עאנין
Wed, 3 Jul 2019 מחסומי הצפון: הבניה החדשה בהתנחלות שקד מתקרבת למחסום
Wed, 31 Jul 2019 מחסומי הצפון, ברטעה: הגיון עקום של הכיבוש
Sun, 16 Jun 2019 מחסומי הצפון, ברטעה: "רק תנו לנו להתפרנס"
Tue, 23 Apr 2019 מחסומי הצפון: במחסום לא עמדו חיילים. המחסום היה פתוח לשטחי A
Wed, 3 Apr 2019 מחסומי הצפון, עאנין: זריחה מפוארת גבוה מעל לכיבוש העלוב
Tue, 12 Mar 2019 חבלה. תהליך יציאה לעבודה חקלאית לא כמו חקלאי ישראלי...
הרמטכ"ל לחברות "מחסוםווטש": האנושיות אינה רק נחלתכן
Mon, 11 Feb 2019 מחסומי הצפון: המילים היפות "מרקם חיים" מסמנות שיש סיבות רבות לפלסטינים לעבור מכאן
Wed, 6 Feb 2019 מחסומי הצפון: למה אנחנו מתחרות עם החיילים בדרך למחסום טייבה/רומנה
Thu, 13 Dec 2018 האם אפשר לקיים חקלאות טובה באדמה הפלסטינית שמכשול ההפרדה ניתק מבעליה?
Wed, 7 Nov 2018 מחסומי הצפון, עאנין: שעון הכיבוש תמיד מאחר
Sun, 22 Jul 2018 מחסום חבלה - מניעת העברת שתילים למשתלות
Mon, 12 Feb 2018 אורנית 1474, בית אמין דרום (1447), עזבת סלמאן צפון 1419, חבלה (1393)
Mon, 22 Jan 2018 מחסומי הצפון: לפי המשטרה הצבאית אסור לפלאחים להתלבש יפה
Mon, 11 Dec 2017 ידיעון דצמבר 2017 - מדריך קצר לביורוקרטיה של מרחב התפר
Sun, 15 Oct 2017 דוח טלפוני - החרמת 25 היתרים במחסומים חקלאיים: זיתא (623), פרעון והמחסומים לא נפתחים
Thu, 31 Aug 2017 בית אמין, חבלה, מסחה
Wed, 16 Aug 2017 פרעון, עזון, חסימת דרכים וגזל אדמות באמצעים בירוקרטיים
Thu, 17 Aug 2017 ראינו אנשים מאושרים במחסום ברטעה
Tue, 8 Aug 2017 ג'יוס, עזון
Sun, 9 Jul 2017 משמרת הסולדיריות עם שביתת חקלאי דיר אל ר'וסון
Mon, 19 Jun 2017 דוח מצב היתרים חקלאיים אזור טולכרם-קלקיליה
Tue, 20 Jun 2017 כפר ג'מאל, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), קלקיליה
Mon, 29 May 2017 דיר אל ר'וסון: באין אישורי מעבר לאדמה החקלאית - היבול והפרנסה יורדים לטימיון
Thu, 6 Apr 2017 דיר אל ר'וסון, עתיל
Sun, 2 Apr 2017 מחסום חקלאי צופין - מחאה כנגד הפגיעה במתן היתרי מעבר
Sun, 26 Mar 2017 דיר אל ר'וסון: בקרוב לא יוכלו להגיע לאדמותיהם
Sun, 26 Mar 2017 ברטעה-ריחן, דיר אל ר'וסון, טורה-שקד
Mon, 20 Mar 2017 מחסום דיר אל ר'וסון
Mon, 13 Mar 2017 מחסום חקלאי עתיל 607
Tue, 3 Jan 2017 דיר אל ר'וסון, עתיל
Sun, 25 Dec 2016 כפר ג'מאל, מחסום פלאמיה צפון (914)
Thu, 8 Dec 2016 בית אמין
Thu, 6 Oct 2016 בקעת הירדן: הריסות באל חמֶה, מחסור במים בחאלת' מכחול
Thu, 8 Sep 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Thu, 25 Aug 2016 חבלה
Mon, 15 Aug 2016 ברטעה-ריחן, עאנין
Thu, 11 Aug 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Thu, 9 Jun 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Sun, 22 May 2016 מחסום בית אמין (1447), מחסום חבלה (1393)
Thu, 2 Jun 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Mon, 30 May 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Sun, 22 May 2016 מחסום פלאמיה צפון (914)
Thu, 19 May 2016 ברטעה, עאנין: משטרת האופנה מכה שנית
Mon, 9 May 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Thu, 5 May 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Sun, 1 May 2016 מחסום פלאמיה צפון (914)
Thu, 21 Apr 2016 טייבה-רומנה, עאנין
Tue, 19 Apr 2016 בית אמין, חבלה, מחסום בית אמין (1447), עזון
Sun, 17 Apr 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Tue, 12 Apr 2016 חבלה
Sun, 20 Mar 2016 מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזבת אלטביב
Thu, 10 Mar 2016 בית אמין, כפר ת'לת', עזון עתמה
Thu, 18 Feb 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Wed, 17 Feb 2016 כפריאת, כפר ג'מאל, כפר סור
Thu, 28 Jan 2016 חבלה, נבי אליאס
Sun, 17 Jan 2016 קפין, שער חקלאי מספר 436
Wed, 13 Jan 2016 מחסומי תאנים, זיתא, החממות, הזיתים
Mon, 11 Jan 2016 חבלה ובית אמין.
Thu, 7 Jan 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Wed, 30 Dec 2015 חבלה
Wed, 30 Dec 2015 פלאמיה צפון שער מס' 914, סלעית מס' 938, פלאמיה דרום, ג'יוס (מושבת), ג'יוס (פעיל), עזון
Tue, 29 Dec 2015 ג'יוס, כפריאת
Sun, 27 Dec 2015 פלאמיה
Sun, 27 Dec 2015 דיר אל ר'וסון, מחסום הזיתים (623), מחסום החממות (609)
Sun, 20 Dec 2015 ארתאח (שער אפרים), פרעון
Thu, 17 Dec 2015 ארתאח (שער אפרים)
Thu, 17 Dec 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 17 Dec 2015 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, כפר ג'מאל, עזון, כפר סור
Wed, 16 Dec 2015 מחסום חבלה (מס' 1393), מחסום עזבת סלמאן (מס' 1447)
Tue, 15 Dec 2015 חבלה, בית אמין (אבו סלמן)
Mon, 14 Dec 2015 בית אמין, ג'אלוד, עזון, עזון עתמה
Thu, 10 Dec 2015 בית פוריכ, חווארה, עוורתא
Mon, 23 Nov 2015 חבלה, חווארה, עזון
Mon, 16 Nov 2015 מחסום עזבת סלמאן (מס' 1447), מחסום חבלה (מס' 1393)
Wed, 30 Sep 2015 חבלה
Wed, 16 Sep 2015 חבלה, עזון עתמה
Tue, 8 Sep 2015 ג'וברה (כפריאת), מחסום חקלאי 708, פרעון
Tue, 18 Aug 2015 בית אמין, מחסום אורנית 1447, עיזבת סלמן ועז ג'אלוד
Mon, 17 Aug 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Thu, 13 Aug 2015 פלאמיה
Thu, 6 Aug 2015 בית אמין, אבו סלמאן, ג'לעוד
Wed, 29 Jul 2015 אימתין, ג'ינסאפוט, ג'ית, חארס, חבלה
Wed, 22 Jul 2015 פלאמיה
Mon, 13 Jul 2015 כפר ג'מאל, פלאמיה
Tue, 30 Jun 2015 פלאמיה
Mon, 8 Jun 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Thu, 4 Jun 2015 פרעון
Thu, 21 May 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עוורתא
Wed, 13 May 2015 פלאמיה
Tue, 12 May 2015 אורנית ( במקום עזון עתמה)
Thu, 7 May 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Mon, 4 May 2015 חבלה, פלאמיה
Wed, 29 Apr 2015 חבלה, עזון עתמה
Mon, 27 Apr 2015 עיזבת סַלמַאן, בית אָמִין ועזון עתמה
Wed, 22 Apr 2015 ג'אלוד
Tue, 21 Apr 2015 חבלה, עזון עתמה
Mon, 20 Apr 2015 חבלה, עזון עתמה
Thu, 16 Apr 2015 חבלה, עזון עתמה
Thu, 9 Apr 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Mon, 30 Mar 2015 חבלה, עזון עתמה
Mon, 16 Mar 2015 ברטעה-ריחן, עאנין
Tue, 10 Mar 2015 חבלה, כפר ת'לת'
Mon, 2 Mar 2015 חבלה, עזון, עזון עתמה
Thu, 26 Feb 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Wed, 18 Feb 2015 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
Tue, 10 Feb 2015 זאוויה, כפר ת'לת'
Wed, 14 Jan 2015 חבלה, עזון עתמה
Tue, 13 Jan 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן
Mon, 12 Jan 2015 שער פרעון 708 ומרחב פרעון
Mon, 12 Jan 2015 פרעון
Thu, 1 Jan 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה
Thu, 18 Dec 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה
Thu, 11 Dec 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Thu, 27 Nov 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן
Mon, 17 Nov 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, עאנין
Wed, 5 Nov 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Mon, 3 Nov 2014 ברטעה-ריחן, עאנין
Wed, 22 Oct 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Mon, 20 Oct 2014 סיניריה ומסחה
Mon, 20 Oct 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
Sun, 19 Oct 2014 ברטעה-ריחן, עאנין
Wed, 1 Oct 2014 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
Tue, 30 Sep 2014 א-ראס, ג'יוס, כפר ג'מאל, כפר סור, מעבר אליהו, עזון
Mon, 29 Sep 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Mon, 29 Sep 2014 פלאמיה
Mon, 29 Sep 2014 עזון
Thu, 25 Sep 2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון, ענבתא
Mon, 22 Sep 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו
Tue, 16 Sep 2014 כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
Mon, 15 Sep 2014 טורה-שקד, יעבד-דותן, עאנין
Mon, 15 Sep 2014 ג'יוס, פלאמיה
Thu, 11 Sep 2014 ג'וברה (כפריאת), פרעון
Tue, 2 Sep 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון
Sat, 16 Aug 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Thu, 7 Aug 2014 טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Thu, 17 Jul 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Mon, 7 Jul 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Thu, 3 Jul 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Thu, 26 Jun 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, יעבד-דותן, עאנין
Sun, 15 Jun 2014 חבלה, עזון עתמה
Thu, 12 Jun 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Thu, 12 Jun 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
Thu, 22 May 2014 טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Mon, 19 May 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Wed, 14 May 2014 דיר אל-עוסון, עתיל, שוויכה
Mon, 12 May 2014 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Sun, 27 Apr 2014 חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 17 Feb 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Thu, 13 Feb 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Mon, 10 Feb 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Thu, 6 Feb 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Thu, 30 Jan 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, יעבד-דותן
Wed, 29 Jan 2014 ג'יוס, חבלה
Thu, 23 Jan 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Thu, 9 Jan 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Tue, 7 Jan 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 2 Jan 2014 טורה-שקד
Sun, 22 Dec 2013 סיורים בכפרי הגדה: עזבת אלטביב, עזון, חווארה
Tue, 17 Dec 2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
Tue, 17 Dec 2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
Thu, 5 Dec 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן
Wed, 4 Dec 2013 אמתין, נבי אליאס, עזבת אלטביב, פרעתא
Thu, 21 Nov 2013 כפר ת'לת', מס'חה
Wed, 13 Nov 2013 טורה-שקד, עאנין, יום ד' 13.11.13, בוקר
Tue, 12 Nov 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ג' 12.11.13, בוקר
Thu, 7 Nov 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ה' 7.11.13, בוקר
Wed, 30 Oct 2013 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 30.10.13, בוקר
Sun, 27 Oct 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום א' 27.10.13, אחה"צ
Thu, 24 Oct 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין, יום ה' 24.10.13, בוקר
Sun, 20 Oct 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום א' 20.10.13, אחה"צ
Wed, 2 Oct 2013 פעילות עם נשים פלסטיניות בנבי אליאס, עזון, פלאמיה 2.10.2013 יום ד' בוקר
Tue, 1 Oct 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 1.10.13, בוקר
Mon, 30 Sep 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ב' 30.9.13, בוקר
Mon, 19 Aug 2013 דיר שאראף (חביות), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 19.8.13, בוקר
Mon, 19 Aug 2013 עאנין, יום ב' 19.8.13, בוקר
Mon, 12 Aug 2013 סיור בכפרים נבי אליאס וסניריה, 12.8.2013
Thu, 25 Jul 2013 ברטעה-ריחן, טייבה-רומנה, עאנין, יום ה' 25.7.13, בוקר
Tue, 23 Jul 2013 ג'וברה (כפריאת), עזון, פלאמיה, יום ג' 23.7.13, בוקר
Thu, 4 Jul 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ה' 4.7.13, אחה"צ
Tue, 2 Jul 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יום ג' 2.7.13, בוקר
Sun, 30 Jun 2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום א' 30.6.13, בוקר
Tue, 25 Jun 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.6.13, אחה"צ
Thu, 20 Jun 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ה' 20.6.13, אחה"צ
Tue, 11 Jun 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, יום ג' 11.6.13, בוקר
Thu, 6 Jun 2013 פעילות בכפרי מרחב התפר יום ה' 6.6. 2013
Thu, 30 May 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ה' 30.5.13, בוקר
Thu, 16 May 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, יום ה' 16.5.13, בוקר
Mon, 13 May 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ב' 13.5.13, בוקר
Tue, 7 May 2013 ג'וברה (כפריאת),כפר סור, עזון עתמה, יום ג' 7.5.13, בוקר
Mon, 29 Apr 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ב' 29.4.13, אחה"צ
Thu, 25 Apr 2013 ברטעה-ריחן, ג'למה, טורה-שקד, עאנין, יום ה' 25.4.13, בוקר
Sun, 21 Apr 2013 מרחב התפר: דיר בלוט, נבי אליאס.
Sat, 13 Apr 2013 דוח סיור של מחסוםווטש במרכז הגדה שבת 13.04.2013
Thu, 11 Apr 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, יום ה' 11.4.13, בוקר
Thu, 14 Mar 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ה' 14.3.13, אחה"צ
Wed, 6 Mar 2013 ארתאח (שער אפרים), כפר סור, מעבר אליהו, עזבת טביב, עזון, יום ד' 6.3.13, אחה"צ
Mon, 4 Mar 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 4.3.13, בוקר
Thu, 28 Feb 2013 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 28.2.13, בוקר
Mon, 25 Feb 2013 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 25.2.13, בוקר
Mon, 18 Feb 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 18.2.13, בוקר
Tue, 12 Feb 2013 חבלה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ג' 12.2.13, אחה"צ
Wed, 30 Jan 2013 ג'יוס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 30.1.13, אחה"צ
Thu, 24 Jan 2013 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 24.1.13, אחה"צ
Thu, 17 Jan 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 17.1.13, בוקר
Thu, 27 Dec 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 27.12.12, אחה"צ
Sun, 23 Dec 2012 ביקור בכפרים כפר ת'לת', א-זאוויה, מסחה, יום א' 23.12.12, בוקר
Mon, 17 Dec 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 17.12.12, בוקר
Sun, 16 Dec 2012 ליווי בירוקראטי בכפרים במרחב התפר
Mon, 26 Nov 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 26.11.12, בוקר
Tue, 20 Nov 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 20.11.12, אחה"צ
Mon, 5 Nov 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 5.11.12, בוקר
Sun, 28 Oct 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 28.10.12, בוקר
Tue, 9 Oct 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ג' 9.10.12, בוקר
Tue, 9 Oct 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזבת טביב יום ג' 9.10.12, אחה"צ
Thu, 4 Oct 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 4.10.12, בוקר
Thu, 6 Sep 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 6.9.12, אחה"צ
Tue, 28 Aug 2012 ארתאח (שער אפרים), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 28.8.12, אחה"צ
Sun, 5 Aug 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 5.8.12, אחה"צ
Thu, 2 Aug 2012 מבוא דותן (אמריחה), ריחן, שקד, יום ה' 2.8.12, אחה"צ
Tue, 31 Jul 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ג' 31.7.12, אחה"צ
Mon, 18 Jun 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 18.6.12, בוקר
Mon, 18 Jun 2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ב' 18.6.12, אחה"צ
Mon, 11 Jun 2012 עאנין, שקד, יום ב' 11.6.12, בוקר
Mon, 4 Jun 2012 עאנין, שקד, יום ב' 4.6.12, בוקר
Mon, 21 May 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 21.5.12, בוקר
Mon, 14 May 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 14.5.12, בוקר
Thu, 10 May 2012 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, שקד, יום ה' 10.5.12, בוקר
Wed, 28 Mar 2012 כפר ת'לת', יום ד' 28.03.12 בקר
Wed, 14 Mar 2012 חבלה, יום ד' 14.3.12, בוקר
Thu, 8 Mar 2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ה' 8.3.12, בוקר
Wed, 15 Feb 2012 מפגש בין חקלאים מכפר ג'מאל עם קציני המת"ק בתיווך מחסוםwatch יום ד' 15.2.2012
Thu, 9 Feb 2012 מבוא דותן (אמריחה), ריחן, שקד, יום ה' 9.2.12, בוקר
Mon, 30 Jan 2012 ביקור במסחה עם הרמת"ק נציגי הכפר והרבש"צ של אלקנה 30.1.2012
Mon, 16 Jan 2012 פגישה עם ראש המועצה האזורית של הכפרים זיבאד, חבלה, פלאמיה, יום ב' 16.1.12, בוקר
Wed, 4 Jan 2012 חבלה, מעבר אליהו, ראס א-טירה, יום ד' 4.1.12, אחה"צ
Thu, 29 Dec 2011 עאנין, יום ה' 29.12.11, בוקר
Thu, 1 Dec 2011 עאנין, יום ה' 1.12.11, בוקר
Wed, 30 Nov 2011 חארס, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 30.11.11, בוקר
Tue, 29 Nov 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ג' 29.11.11, בוקר
Thu, 24 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 24.11.11, אחה"צ
Mon, 21 Nov 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 21.11.11, בוקר
Tue, 15 Nov 2011 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ג' 15.11.11, בוקר
Sun, 6 Nov 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 6.11.11, בוקר
Sun, 30 Oct 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 30.10.11, אחה"צ
Mon, 24 Oct 2011 חבלה, ג'יוס, צומת ג'ית, שופא, אירתח יום ב' 24.10.2011 משמרת צהרים.
Tue, 11 Oct 2011 מסחה, כפר תולת יום ג' 11.10.11, בוקר
Tue, 27 Sep 2011 מסחה יום ג' 27.9.11, בוקר
Wed, 21 Sep 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ד' 21.9.11, אחה"צ
Wed, 21 Sep 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ד' 21.9.11, אחה"צ
Thu, 15 Sep 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 15.9.11, בוקר
Thu, 8 Sep 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), עורטא, עזון עתמה, יום ה' 8.9.11, אחה"צ
Wed, 31 Aug 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, סיור בכפרים, יום ד' 31.8.11, בוקר
Thu, 18 Aug 2011 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 18.8.11, בוקר
Thu, 11 Aug 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 11.8.11, בוקר
Thu, 4 Aug 2011 ריחן, שקד, יום ה' 4.8.11, בוקר
Thu, 4 Aug 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 4.8.11, בוקר
Tue, 2 Aug 2011 עזון עתמה ומסחה, יום ג' 2.8.11, בוקר
Wed, 27 Jul 2011 עזון עתמה, שער תמר, יום ד' 27.7.11, בוקר
Sun, 24 Jul 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 24.7.11, אחה"צ
Tue, 19 Jul 2011 חבלה, יום ג' 19.7.11, בוקר
Thu, 14 Jul 2011 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 14.7.11, בוקר
Mon, 20 Jun 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 20.6.11, בוקר
Tue, 14 Jun 2011 חבלה, ג'יוס, פלאמה, יום ג' 14.6.11, אחה"צ
Wed, 1 Jun 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזבת טאביב, ענבתא, יום ד' 1.6.11, אחה"צ
Tue, 31 May 2011 מחסמי הצפון: האישור החדש יגיע בשבוע הבא, בעוד שבועיים, חודש.. שנה?
Wed, 25 May 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 25.5.11, אחה"צ
Thu, 19 May 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 19.5.11, בוקר
Wed, 18 May 2011 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ד' 18.5.11, בוקר
Wed, 18 May 2011 חבלה, עסלה, יום ד' 18.5.11, בוקר
Tue, 3 May 2011 חבלה, ג'יוס, פלמיה, כפר ג'מאל יום ג' 3.5.11, בוקר
Sat, 30 Apr 2011 חבלה, שבת 30.4.11, אחה"צ
Thu, 28 Apr 2011 חבלה, סיור בכפרים יום ה' 28.4.11, אחה"צ
Thu, 21 Apr 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 21.4.11, בוקר
Wed, 20 Apr 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון, יום ד' 20.4.11, אחה"צ
Thu, 7 Apr 2011 טייבה-רומנה, עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 7.4.11, בוקר
Tue, 5 Apr 2011 בית פוריכ, חבלה, חווארה, עורטא, יום ג' 5.4.11, אחה"צ
Wed, 30 Mar 2011 חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום ד' 30.3.11, בוקר
Wed, 23 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ד' 23.3.11, אחה"צ
Thu, 17 Mar 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 17.3.11, אחה"צ
Mon, 14 Mar 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 14.3.11, אחה"צ
Tue, 8 Mar 2011 סיור בכפרים: עזון יום ג' 8.3.2011, בוקר
Mon, 14 Feb 2011 שערים חקלאים חבלה, פלאמיה ונסיעה דרך כפרים לכפר פונדוק, צומת ג'ית,ענבתא
Sun, 13 Feb 2011 שערים חקלאיים
Thu, 10 Feb 2011 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 10.2.11, אחה"צ
Mon, 31 Jan 2011 חבלה, ג'יוס, פלמיה , 31.1.2011
Wed, 19 Jan 2011 חבלה, עזון, ברוקין,א-דיק, חארס יום ד' 19.1.11, אחה"צ
Mon, 17 Jan 2011 שיחות עם תושבי נבי אליאס
Sun, 9 Jan 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 9.1.11, אחה"צ
Tue, 4 Jan 2011 פגישה בראס א-טירה עם נ. מארעבה
Mon, 3 Jan 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 3.1.11, אחה"צ
Mon, 27 Dec 2010 שערים חקלאיים חבלה, ג'איוס פלאמיה ונסיעה דרך הכפרים סאפארין ובית ליד לדיר שאראף
Thu, 16 Dec 2010 סיור בכפרי מרחב התפר: בית ג'מאל
Thu, 16 Dec 2010 ביקור כפרים: מסחה ומכתב תלונה ליועמ"ש
Mon, 6 Dec 2010 ביקור כפרים: סיניריה
Tue, 30 Nov 2010 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, יום ג' 30.11.10, אחה"צ
Sun, 28 Nov 2010 ביקור כפרים: מסחה
Thu, 4 Nov 2010 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 4.11.10, בוקר
Sun, 31 Oct 2010 עאנין, ריחן, יום א' 31.10.10, אחה"צ
Mon, 25 Oct 2010 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 25.10.10, בוקר
Sun, 24 Oct 2010 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 24.10.10, בוקר
Sat, 23 Oct 2010 קלקיליה, יום שבת 23.10.10, בוקר
Wed, 20 Oct 2010 חבלה, עזון, יום ד' 20.10.10, בוקר
Mon, 18 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ב' 18.10.10, אחה"צ
Wed, 13 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 13.10.10, בוקר
Sun, 10 Oct 2010 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 10.10.10, אחה"צ
Thu, 7 Oct 2010 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, יום ה' 7.10.10, אחה"צ
Tue, 21 Sep 2010 חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 21.9.10, בוקר
Wed, 15 Sep 2010 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ד' 15.9.10, בוקר
Mon, 13 Sep 2010 ארתאח (שער אפרים), עזון, יום ב' 13.9.10, אחה"צ
Wed, 1 Sep 2010 ג'ית, חבלה, עזון, יום ד' 1.9.10, אחה"צ
Tue, 24 Aug 2010 סיור כפרים: כֻּפר א-דיכ וברוכין
Wed, 18 Aug 2010 א-ראס, ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ד' 18.8.10, בוקר
Mon, 2 Aug 2010 עאנין, ריחן, יום ב' 2.8.10, בוקר
Sun, 1 Aug 2010 ריחן, שקד, יום א' 1.8.10, אחה"צ
Thu, 29 Jul 2010 קלנדיה, יום ה' 29.7.10, בוקר
Thu, 29 Jul 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 29.7.10, אחה"צ
Wed, 28 Jul 2010 ריחן, שקד, יום ד' 28.7.10, בוקר
Wed, 14 Jul 2010 חבלה, יום ד' 14.7.10, בוקר
Wed, 14 Jul 2010 קלנדיה, יום ד' 14.7.10, אחה"צ
Wed, 7 Jul 2010 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ד' 7.7.10, בוקר
Wed, 23 Jun 2010 עזון עתמה, יום ד' 23.6.10, אחה"צ
Mon, 21 Jun 2010 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 21.6.10, בוקר
Sun, 13 Jun 2010 ריחן, שקד, יום א' 13.6.10, בוקר
Thu, 10 Jun 2010 טייבה-רומנה, עאנין, שקד, יום ה' 10.6.10, בוקר
Tue, 8 Jun 2010 זעתרה (תפוח), חבלה, יום ג' 8.6.10, בוקר
Sun, 30 May 2010 ריחן, שקד, יום א' 30.5.10, בוקר
Wed, 19 May 2010 דיר בלוט, חבלה, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום ד' 19.5.10, אחה"צ
Mon, 17 May 2010 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 17.5.10, בוקר
Thu, 13 May 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 13.5.10, אחה"צ
Thu, 29 Apr 2010 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 29.4.10, אחה"צ
Tue, 6 Apr 2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ראס עטיה, יום ג' 6.4.10, בוקר
Thu, 11 Mar 2010 עזון עתמה, יום ה' 11.3.10, בוקר
Tue, 2 Mar 2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ג' 2.3.10, בוקר
Tue, 23 Feb 2010 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 23.2.10, בוקר
Thu, 18 Feb 2010 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 18.2.10, אחה"צ
Wed, 17 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, יום ד' 17.2.10, בוקר
Tue, 16 Feb 2010 עזון עתמה, ראס עטיה, יום ג' 16.2.10, בוקר
Sun, 7 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, שבי שומרון, יום א' 7.2.10, אחה"צ
Thu, 4 Feb 2010 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 4.2.10, בוקר
Mon, 1 Feb 2010 חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 1.2.10, בוקר
Fri, 22 Jan 2010 חבלה, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ו' 22.1.10, בוקר
Thu, 21 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום ה' 21.1.10, אחה"צ
Mon, 18 Jan 2010 ריחן, שקד, יום ב' 18.1.10, בוקר
Mon, 11 Jan 2010 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 11.1.10, בוקר
Thu, 7 Jan 2010 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 7.1.10, בוקר
Mon, 21 Dec 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 21.12.09, בוקר
Tue, 15 Dec 2009 ריחן, שקד, יום ג' 15.12.09, בוקר
Thu, 10 Dec 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 10.12.09, בוקר
Mon, 7 Dec 2009 ריחן, שקד, יום ב' 7.12.09, בוקר
Mon, 16 Nov 2009 חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 16.11.09, בוקר
Fri, 13 Nov 2009 יום ו' 13.11.09, בוקר
Thu, 12 Nov 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 12.11.09, בוקר
Sun, 8 Nov 2009 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום א' 8.11.09, בוקר
Thu, 5 Nov 2009 חבלה, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ה' 5.11.09, בוקר
Sun, 1 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 1.11.09, אחה"צ
Thu, 8 Oct 2009 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 8.10.09, בוקר
Mon, 14 Sep 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 14.9.09, בוקר
Sun, 13 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, עזון, ענבתא, יום א' 13.9.09, אחה"צ
Mon, 7 Sep 2009 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 7.9.09, אחה"צ
Tue, 25 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.8.09, בוקר
Mon, 3 Aug 2009 מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.8.09, בוקר
Thu, 30 Jul 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 30.7.09, בוקר
Thu, 23 Jul 2009 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 23.7.09, אחה"צ
Sun, 14 Jun 2009 ג'למה, ריחן, שקד, יום א' 14.6.09, בוקר
Thu, 11 Jun 2009 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 11.6.09, אחה"צ
Thu, 21 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 21.5.09, בוקר
Wed, 20 May 2009 ריחן, שקד, יום ד' 20.5.09, בוקר
Thu, 14 May 2009 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ה' 14.5.09, אחה"צ
Mon, 27 Apr 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 27.4.09, בוקר
Tue, 21 Apr 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 21.4.09, בוקר
Mon, 20 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, יום ב' 20.4.09, אחה"צ
Mon, 20 Apr 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 20.4.09, אחה"צ
Sun, 19 Apr 2009 אייל, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 19.4.09, אחה"צ
Wed, 15 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 15.4.09, אחה"צ
Sun, 12 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 12.4.09, אחה"צ
Sun, 5 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 5.4.09, אחה"צ
Mon, 30 Mar 2009 ריחן, יום ב' 30.3.09, אחה"צ
Wed, 25 Mar 2009 עזון עתמה, יום ד' 25.3.09, בוקר
Sun, 22 Mar 2009 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 22.3.09, אחה"צ
Thu, 12 Mar 2009 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 12.3.09, אחה"צ
Thu, 5 Mar 2009 עזון עתמה, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
Thu, 26 Feb 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 26.2.09, בוקר
Thu, 19 Feb 2009 ג'למה, ריחן, שקד, יום ה' 19.2.09, בוקר
Sun, 15 Feb 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 15.2.09, אחה"צ
Thu, 12 Feb 2009 זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום ה' 12.2.09, אחה"צ
Thu, 12 Feb 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 12.2.09, אחה"צ
Thu, 15 Jan 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 15.1.09, אחה"צ
Mon, 5 Jan 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 5.1.09, בוקר
Thu, 25 Dec 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 25.12.08, אחה"צ
Tue, 23 Dec 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 23.12.08, בוקר
Mon, 15 Dec 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 15.12.08, בוקר
Tue, 2 Dec 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 2.12.08, בוקר
Mon, 1 Dec 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 1.12.08, בוקר
Wed, 26 Nov 2008 ריחן, שקד, יום ד' 26.11.08, בוקר
Mon, 24 Nov 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 24.11.08, אחה"צ
Thu, 6 Nov 2008 חמרה, תיאסיר, יום ה' 6.11.08, אחה"צ
Tue, 28 Oct 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ג' 28.10.08, בוקר
Thu, 23 Oct 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 23.10.08, בוקר
Wed, 22 Oct 2008 א-ראס, ענבתא, יום ד' 22.10.08, בוקר
Thu, 16 Oct 2008 עאנין, ריחן, יום ה' 16.10.08, אחה"צ
Thu, 25 Sep 2008 עזון עתמה, יום ה' 25.9.08, אחה"צ
Sun, 27 Jul 2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 27.7.08, אחה"צ
Thu, 24 Jul 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 24.7.08, בוקר
Wed, 23 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 23.7.08, אחה"צ
Mon, 21 Jul 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 21.7.08, בוקר
Mon, 21 Jul 2008 עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 21.7.08, בוקר
Thu, 17 Jul 2008 עזון עתמה, יום ה' 17.7.08, אחה"צ
Thu, 10 Jul 2008 עזון עתמה, יום ה' 10.7.08, אחה"צ
Sun, 6 Jul 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 6.7.08, אחה"צ
Mon, 30 Jun 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 30.6.08, בוקר
Thu, 19 Jun 2008 עזון עתמה, יום ה' 19.6.08, אחה"צ
Thu, 19 Jun 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 19.6.08, בוקר
Thu, 19 Jun 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 19.6.08, אחה"צ
Mon, 16 Jun 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 16.6.08, אחה"צ
Mon, 16 Jun 2008 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 16.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
Sat, 7 Jun 2008 עזון עתמה, יום ש' 7.6.08, אחה"צ
Thu, 5 Jun 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, יום ה' 5.6.08, אחה"צ
Thu, 29 May 2008 א-ראס, עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 29.5.08, אחה"צ
Mon, 19 May 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 19.5.08, בוקר
Sun, 18 May 2008 עזון עתמה, יום א' 18.5.08, בוקר
Thu, 15 May 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 15.5.08, בוקר
Thu, 15 May 2008 עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 15.5.08, אחה"צ
Sat, 3 May 2008 עזון עתמה, יום ש' 3.5.08, אחה"צ
Mon, 14 Apr 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 14.4.08, בוקר
Mon, 14 Apr 2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 14.4.08, בוקר
Mon, 7 Apr 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 7.4.08, בוקר
Mon, 31 Mar 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 31.3.08, בוקר
Thu, 27 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.3.08, בוקר
Thu, 27 Mar 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 27.3.08, בוקר
Mon, 24 Mar 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 24.3.08, אחה"צ
Sun, 23 Mar 2008 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום א' 23.3.08, בוקר
Thu, 20 Mar 2008 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום ה' 20.3.08, בוקר
Mon, 17 Mar 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 17.3.08, בוקר
Thu, 13 Mar 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 13.3.08, בוקר
Tue, 11 Mar 2008 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום ג' 11.3.08, בוקר
Mon, 10 Mar 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 10.3.08, בוקר
Sun, 9 Mar 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 9.3.08, אחה"צ
Thu, 6 Mar 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 6.3.08, בוקר
Tue, 26 Feb 2008 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 26.2.08, בוקר
Mon, 11 Feb 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 11.2.08, בוקר
Sun, 10 Feb 2008 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום א' 10.2.08, בוקר
Wed, 6 Feb 2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 6.2.08, בוקר
Sun, 3 Feb 2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום א' 3.2.08, אחה"צ
Sun, 27 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 27.1.08, אחה"צ
Sun, 27 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 27.1.08, אחה"צ
Sun, 27 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 27.1.08, אחה"צ
Thu, 17 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 17.1.08, אחה"צ
Thu, 17 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 17.1.08, אחה"צ
Thu, 10 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 10.1.08, אחה"צ
Mon, 24 Dec 2007 עאנין, ריחן, יום ב' 24.12.07, בוקר
Mon, 17 Dec 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 17.12.07, בוקר
Thu, 13 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 13.12.07, אחה"צ
Thu, 13 Dec 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 13.12.07, בוקר
Mon, 10 Dec 2007 עאנין, ריחן, יום ב' 10.12.07, אחה"צ
Tue, 25 Sep 2007 ריחן, שקד, יום ג' 25.9.07, בוקר
Thu, 20 Sep 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 20.9.07, בוקר
Mon, 17 Sep 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 17.9.07, בוקר
Thu, 6 Sep 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 6.9.07, אחה"צ
Mon, 11 Jun 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 11.6.07, בוקר
Mon, 4 Jun 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 4.6.07, בוקר