מפת פעילות | Machsomwatch

מפת פעילות

המשמרות של מחסוםWATCH

ברחבי השטח הכבוש יש כ 570 מחסומים וחסימות. אנו מדווחות רק מחלק מהם - והנקודות הצבעוניות מציינות אותם.
כל נקודה פעילה על המפה, מהווה קישור להסבר על המקום המצוין.
מכל נקודה פעילה ניתן להגיע לרשימת כל הדוחות מהמשמרות שיצאו למקום זה במהלך השנים.
הלחצנים הצבעוניים מציינים את סוג האתר שבו מתקיימות המשמרות. לחיצה על הלחצן תציג את סוג מקום שאותו הלחצן מציין
בתיבה הבחירה, ניתו לבצע בחירה מרובה של סוגי מקומות.

 

 

בחר את אחד מהסיווגים הבאים: