מפת פעילות | Machsomwatch

מפת פעילות

מפה אינטראקטיבית של מוקדי חיכוך בין הצבא לאזרחים פלסטינים

כיום (2020), יש ברחבי הכיבוש בגדה יש כ 700 מחסומים וחסימות.
אנו מדווחות רק מחלק מהם.
הנקודות הצבעוניות במפה מציינות את המקומות  מהם אנו מדווחות.
בתיבה "בחר סוג מקום להציג": 
ניתן לבצע בחירה מרובה של סוגי המקומות של הפעילות שלנו.

הלחצנים הצבעוניים מציינים את סוג המקום שבו ביקרנו.
לחיצה על לחצן מסוים תציג על המפה רק את מיקומי הסוג הנבחר. 

בחר את אחד מהסיווגים הבאים: