מפת פעילות | מחסוםווטש

מפת פעילות

מפה אינטראקטיבית של משמרות מחסוםWatch

ברחבי הכיבוש בגדה יש כ 570 מחסומים וחסימות. אנו מדווחות רק מחלק מהם.
הנקודות הצבעוניות מציינות את ההדיווחים מהמשמרות שלנו.
בתיבה "בחר סוג מקום להציג": 
ניתן לבצע בחירה מרובה של סוגי המקומות של הפעילות שלנו.

הלחצנים הצבעוניים מציינים את סוג האתר שבו מתקיימות המשמרות.
לחיצה על לחצן מסוים תציג על המפה את מיקומי הסוג הנבחר. 

בחר את אחד מהסיווגים הבאים: