א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 27.1.09, בוקר

Observers: 
יעל פ. רחל א. (רשמה)
Jan-27-2009
|
Morning

08.10

ג'אברה: אין תנועה. לבקשתנו, החיילים פותחים לנו את השער מיד.

08.20

א-ראס.

מכוניות מעטות עוברות לכל הכיוונים, לאחר שהנהגים מראים תעודות.

08.30

ענבתא:

נקודות בדיקה לשני הכיוונים. הבדיקה היא ראנדומלית. כשהגענו חיכו כ-10 מכוניות, אך תוך כמה דקות עברו.