א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 2.12.08, אחה"צ

Share:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
נורית י. (אורחת), ריבה ב. ונור ב. - כתבה וצילמה
Dec-2-2008
|
Afternoon

בשל מחלה התבטלה המשמרת המתעדת את דרום שכם, מסיבה זו יצאנו גם לאזור זה. וטוב שעשינו כך, מפני שיכולנו לתעד את שינויים מבניים רבים במחסומים באזור כולו. בבית פוריכ יתכן והם מרחיקי לכת. נוסיף שלהתראות החמות מאוד, בשלן נסגרו כבישים בתל אביב הבוקר, לא היה זכר. 

13:35 ג'אברה

תנועת רכבים מועטה. רכב אחד עובר בהצגת תעודות.

13:45

שער הילדים פתוח. במחסום א-ראס, מגיעה משאית מכיוון טול כרם, ממתינה כדקה ליד העמדה וממשיכה בדרכה. מוניות שפניהם אל טול כרם ממתינות גם כן בעמדה משך של כדקה וממשיכות בדרכן.  

14:05 ענבתא

המעבר במחסום לשני הכיוונים, אל טול כרם ומחוצה לה, בתנועת יד של החייל.