צדק יחסי, אשליה של הגינות | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

צדק יחסי, אשליה של הגינות

צדק יחסי, אשליה של הגינות

Thursday, 20 August, 2020
source: 
Ynet, מדור "משפט"
author: 
טובה צימוקי

https://wwטw.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5429888,00.html

השופט העליון בדימוס אהרן ברק על בתי המשפט הצבאיים בעקבות דוח מחסוםWatch "צדק של אדונים"