א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 6.5.08, בוקר

Observers: 
שלומית ס' ורות כ' (מדווחת)
May-6-2008
|
Morning

ענבתא 9:00- 8:30
מעט כלי רכב בכניסה לטול כרם וביציאה ממנה. לא הצלחנו לברר האם כבר התחיל הסגר?

א-ראס - וג'וברה 9:40-9:10
תנועה דלילה של רכבים בשני הצמתים, לא נצפו כל אירועים חריגם ואנו שבנו
לדרכינו