הרקדה | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

הרקדה

הרקדה של ערבי במחסום. "תרים את החולצה, תסתובב ימינה, תסתובב שמאלה, תוריד".