א-ראס, ענבתא, יום ג' 1.4.08, אחה"צ

Observers: 
דליה פורמן, יהודית כץ, ברוריה רוזנוקס (מדווחת)
Apr-1-2008
|
Afternoon

14.15   א-ראס   המחסום כמעט ריק, המכוניות הנוסעות לכיוון טול כארם אינן נבדקות.


16.50  ענבתא:   
המכוניות בכניסה כמעט שאינן נבדקות ביציאה התור ארוך יותר ונבדקות חלק מן המכוניות .