בית לחם (300)

Share:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
א.כ., ר.פ ונ.ב. (מדווחת)
Jan-13-2004
|
Morning

בית לחם13.1.04 – בוקרצופות: א.כ., ר.פ,ת נ.ב. (מדווחת) מחסום בית לחם 300 - מאיוש ע"י משמר הגבול. בהגעתנו, החלפת משמרת. כ- 40 מעוכביםinfo-icon (כולל 2 נשים), שהמתינו בחוץ, במזג אויר מאוד קר וגשום. החיילים היו קורקטים אך לא אפשרו לנו להתקרב לפלסטינים. שאלנו אם הם בודקים את התעודות ונאמר לנו שהנושא בטיפול אך רק אחרי שהינו יותר משעה במחסום, שפנינו מספר פעמים למפקד ואחרי שגם הפלסטינים עצמם העזו לפנות למפקד, שמענו שמתחילים ממש בבדיקה. בערך בשעה 8:15 התחילו להחזיר כמחצית התעודות, כולל של איש, כנראה בעל אישור, כי אפשרו לו לעבור את המחסום. היתר, נלקחו לחקירת השכ"כ. זה היה החלק הקשה ביותר במשמרת כי, חוץ מלתת להם כרטיס של המוקד, לא יכולנו לעשות כלום.